För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Kvinna med hosta, feber och andningsbesvär.

Publiceringsdatum: 02 mars 2020

Senast uppdaterad: 02 augusti 2020

Covid-19 – Information för dig som ska besöka Folktandvården

Lyssna

Tillgången på skyddsmaterial i regionen har förbättrats och vi på Folktandvården Stockholm är åter igång med full verksamhet och erbjuder tidsbokning online.

Klinikerna är öppna

Alla kliniker inom allmäntandvården är öppna, med undantag för kliniken i Saltsjöbaden som hänvisar sina patienter till Folktandvården Sickla.

Även klinikerna inom specialisttandvården och medicinsk tandvård är öppna och tar emot patienter, men har fortsatt begränsad verksamhet.

Du är välkommen att ringa till oss. Vi finns på plats för att svara på dina frågor, ge vägledning och hjälpa till att boka tid för tandvård.

Boka tid online

Om du är frisk och i behov av tandvård kan du själv boka tid online.

Tandvård även till dig som är äldre än 70 år

Vi erbjuder nu tandvård, där fördröjd behandling kan leda till framtida besvär, även till dig som är äldre än 70 år. Vi är rädda om alla riskgrupper och kommer att hantera ditt besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sjukresa beviljas för dig som är i riskgrupp

Nu får du som är äldre än 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp sjukresa beviljad vid behov av vård. Detta även om du annars skulle kunna resa med kollektivtrafiken. Undantag om du har konstaterad smitta eller misstanke om smitta av covid-19, då ringer du till din klinik för hjälp och rådgivning.

Mer information om sjukresor under coronapandemin

Vid sjukresa debiteras du en egenavgift, som högst 140 kronor per enkelresa, som faktureras i efterhand. Högkostnadsgräns på 1 400 kronor gäller. Har du frågor om bokning av sjukresa eller kostnader ber vi dig att kontakta Kundservice Sjukreseenheten på telefon 08-720 80 80.

Akuta besvär i munnen och förkylningssymptom

Har du akuta besvär i munnen och feber, hosta eller förkylningssymptom måste du ringa till din klinik. Detta för att på bästa sätt kunna ta hand om dig och bidra till att undvika smittspridning. 

Om du har tandvårdsstödsintyg från Region Stockholm och är berättigad till nödvändig tandvård ska du eller omsorgspersonal ringa till Folktandvårdens mobila enhet, telefon 073-901 35 40. Telefontid vardagar klockan 8:00–16:30. Övrig tid, kontakta Folktandvården Akuten för rådgivning. På kvällar och nätter, ring 1177.

Nu får du som Frisktandvårdskund kallelser igen

När vi nu skalar upp upp vår verklsamhet igen kommer du som frisktandvårdskund, precis som tidigare, bli kallad till en undersökning när det är dags enligt ditt avtal.

Om du behöver akut tandvård innan dess hör du av dig till din klinik som hjälper dig att boka en tid. Det ingår i ditt avtal.

Frisktandvårdskund och äldre än 70 år

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi även fortsatt avvakta med att kalla dig som är frisktandvårdskund och äldre än 70 år. Om du drabbas av akuta besvär i munnen vänder du dig till din klinik. De hjälper dig att boka en tid och anpassa ditt besök i syfte att minimera smittorisken.

Anpassningar för din trygghet

Som alltid är vår personal noga med att följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning, men rådande coronapandemi innebär några nya rutiner.

  • Vi kontaktar alla patienter i anslutning till bokad tid, för att säkerställa att ingen med sjukdomssymtom besöker oss.
  • Våra medarbetare stannar hemma om de är sjuka och testas för covid-19 i sin hemmiljö.
  • Våra väntrum är anpassade så det är möjligt att hålla avstånd.
  • Vi uppmanar alla våra besökare att undvika ta med sällskap till kliniken.
  • Vi anpassar besöken för personer över 70 år eller patienter inom andra riskgrupper.
  • Klinikerna har fått förstärkt städning.
  • Vi uppmuntrar till kontantfri betalning via kort eller Swish.

Undvik ta med sällskap till kliniken

För att minska risken för smittspridning är det bäst om du kan komma själv till ditt besök. Undantaget är besök som gäller små barn och vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning eller vuxna personer med behov av assistans, där en person kan följa med in på behandlingsrummet. Den som följer med får inte ha feber och/eller luftvägsinfektion. Besöker du oss med ditt barn så vänligen lämna syskon hemma.

Har du frågor om coronaviruset

Sök i första hand information på:
1177: Om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om covid-19
Krisinformation från svenska myndigheter
Information om coronavirus är översatt till andra språk
Film på teckenspråk om det nya coronaviruset

Kan du egenvårda dig eller behöver du kontakta vården?

Självskattningstest för Coronavirus/covid19

I andra hand ring 113 13. Vid behov av sjukvårdsrådgivning ringer du 1177 som vanligt.

Vi följer utvecklingen 

Folktandvården Stockholm följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19.

Aktuella nyheter kring corona

Nu skalar Folktandvården upp verksamheten
Tandvård för alla hos oss på Folktandvården
Alla kliniker på Folktandvården öppna trots infört korttidsarbete
Tandvård på fler av Folktandvårdens kliniker
Folktandvårdens mobila team rycker ut till coronapatienter
Folktandvården Stockholm erbjuder akuttandvård för coronasmittade
Var noga med din handhygien – så här tvättar du dina händer