För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Protetik

Lyssna

Information om Folktandvårdens avdelning för protetik för dig som är vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Vi välkomnar patienter med behov av komplicerade protetiska rehabiliteringar.

Kundgrupp

Eastmaninstitutet

 • Barn och ungdom i behov av protetisk behandling, juvenil protetik
 • Barn och ungdomar på remiss för diagnostisering, terapiplanering och vid behov behandling rörande agenesier, traumata, mineralisationsstörningar eller syndromproblematik
 • Vuxna med behov av komplicerade protetiska rehabiliteringar
 • Vuxna som erhållit behandlingar som inte fungerat/gått sönder
 • Vuxna som har okända implantat och som behöver protetisk vård

Karolinska Solna

 • På vår käkprotetiska enhet tar vi hand om cancerpatienter, missbildningar, olycksfall med mera. Vi tar endast emot remisser internt från Karolinska.

Vi erbjuder

 • Hela käkbensförankrade broar
 • Delimplantat
 • Singelimplantat
 • Konventionella broar, kronor, fasader
 • Proteser; hela och partiella, myodynamiska proteser och immediatproteser
 • Bettskenor; hårda och mjuka
 • Konsultation och hjälp med planering av behandlingar

Vi bedriver klinisk forskning och specialistutbildning samt ger kontinuerligt kurser i konvetionell protetik och implantatprotetik för allmäntandvården.