Senast uppdaterad: 09 november 2021

Protetik

Lyssna

Information om Folktandvårdens avdelning för protetik för dig som är vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Vi välkomnar patienter med behov av komplicerade protetiska rehabiliteringar.

Kundgrupp

Eastmaninstitutet

 • Barn och ungdom i behov av protetisk behandling, juvenil protetik
 • Barn och ungdomar på remiss för diagnostisering, terapiplanering och vid behov behandling rörande agenesier, traumata, mineralisationsstörningar eller syndromproblematik
 • Vuxna med behov av komplicerade protetiska rehabiliteringar
 • Vuxna som erhållit behandlingar som inte fungerat/gått sönder
 • Vuxna som har okända implantat och som behöver protetisk vård

Karolinska Solna

 • På vår käkprotetiska enhet tar vi hand om cancerpatienter, missbildningar, olycksfall med mera. Vi tar endast emot remisser internt från Karolinska.

Vi erbjuder

 • Hela käkbensförankrade broar
 • Delimplantat
 • Singelimplantat
 • Konventionella broar, kronor, fasader
 • Proteser; hela och partiella, myodynamiska proteser och immediatproteser
 • Bettskenor; hårda och mjuka
 • Konsultation och hjälp med planering av behandlingar

Vi bedriver klinisk forskning och specialistutbildning samt ger kontinuerligt kurser i konvetionell protetik och implantatprotetik för allmäntandvården.