Fråga oss
Fråga oss
Blivande klinikchefer efter Traineeprogrammet hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Chefsförsörjningsprogram

Lyssna

Varje år erbjuder vi ett omfattande chefsförsörjningsprogram för tandsköterskor, tandläkare och tandhygienister som önskar en framtida roll som arbetsledare eller klinikchef.

Programmet riktar sig till dig som är tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist med några års erfarenhet, som vill ta ett större ansvar och utvecklas vidare till att arbeta i en ledande befattning.

Om chefsförsörjningsprogrammet

Syftet med chefsförsörjningsprogrammet som pågår i nio månader är att utveckla dig till att bli en av våra framtida ledare. Under programmet varvas praktik med teori för att ge dig möjlighet att lära känna jobbet från grunden. Du får ett gediget utbildningspaket som bland annat innehåller koncernkunskap, ledarskap, personalfrågor, rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrätt, ekonomi och kommunikation. Du kommer även få en mentor att gå bredvid under åtta timmar per vecka och delta på klinikchefs- och arbetsledarkonferenser. Övrig tid arbetar du kliniskt.

Programmet ger dig djupare insikt i organisationen och en gemensam grundsyn på förhållningssätt och ledarskap inom företaget. Dessutom får du möjlighet att bygga upp ett värdefullt personligt nätverk inom Folktandvårdens organisation och klinikledning.

Mentorskap och handledning

Under programmet kommer du tillsammans med din personliga mentor; klinikchef eller arbetsledare, besluta hur just din utbildning på kliniken ska utformas och du kommer också få stöttning i din karriärutveckling. Hos oss har du möjlighet att avancera inom organisationen och att bli antagen till chefsförsörjningsprogrammet kan vara början på en framgångsrik kompetensutveckling och karriär.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringen till chefsförsörjningsprogrammet pågår under våren varje år för att sen starta upp i januari följande år. Med din ansökan som bas, görs ett första urval och som en del i den fortsatta urvalsprocessen ingår till exempel att genomföra ett problemlösnings- och personlighetstest, intervju med personalavdelningen, referenstagning med mera.