Patienter glada över Folktandvården Stockholms speciella tandvårdsteam för seniorer.

Senast uppdaterad: 08 mars 2023

Seniorers tänder

Lyssna

Vi arbetar för att alla i Stockholmsregionen ska ha ett stolt leende och våga öppna munnen när de vill. Ung eller gammal, var man än bor eller kommer ifrån. En god munhälsa är viktig genom hela livet, från mjölktand till visdomstand.

När du blir äldre, är drabbad av sjukdom eller har en funktionsnedsättning, så kan munhälsan snabbt försämras. Därför är det viktigt att du fortsätter hålla kontakt med tandvården. Vi kan hjälpa dig med dina tänder och munhälsa både inom vår allmäntandvård och specialisttandvård.

Allmäntandvården

Alla våra kliniker inom allmäntandvården tar emot dig som är senior. Vi är vana att arbeta med äldre personer och att anpassa tandvården efter dina behov. Välkommen att kontakta den klinik som passar dig bäst.

Hög tillgänglighet

Alla våra kliniker – både inom allmäntandvården och specialisttandvården – har hög tillgänglighet. Du kan enkelt ta dig in i klinikernas lokaler med rullstol och rullator. På flera kliniker har vi även taklyftar och andra hjälpmedel för dig med en funktionsnedsättning.

Undantag

Kliniken i Spånga saknar hiss och ramp.

Specialisttandvården

På våra enheter inom specialisttandvården arbetar vissa kliniker inom området orofacial medicin och de tar hand om dig som har särskilda behov. Det kan till exempel vara tandvård som är direkt kopplad till den behandling du ska få inom hälso- och sjukvården. Här tar vi även emot dig med kroniska tillstånd som påverkar munhälsan eller din möjlighet att genomföra ett besök på vanlig allmäntandvårdsklinik.

Klinikerna inom orofacial medicin finns på sjukhus eller sjukhem. På några av dessa kliniker kan du vid behov få behandling under lustgas och narkos. Vi har bred erfarenhet av tandvård för dig som är skör och sjuk.

Rätt till särskilt stöd för tandvård

Vuxna får till stor del bekosta sin tandvård själva. För dig som är sjuk, senior eller har en funktionsnedsättning kan du i vissa fall ha rätt till ekonomiskt stöd från regionen för tandvård.

Sjukresor

Om du behöver vård eller behandling kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon, om det finns medicinska skäl. Det är den som ger dig vård som tar beslut om detta.

Du som har färdtjänst har alltid rätt till sjukresor med sjukresekort. Berätta att du behöver sjukresa när du bokar din tid, så bokar vi in sjukresan åt dig.
Sjukreseguiden