För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 20 januari 2021

För vårdgivare

Lyssna

Här får du som är vårdgivare information om remittering till Folktandvården. Vi berättar även vad vi erbjuder inom tandteknik samt vilket stöd vi kan ge dig som vårdpersonal inom geriatrik och omsorg.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Webbremisser

För en snabbare och säkrare remittering finns nu möjlighet att skicka digitala remisser.

Specialisttandvård

Vår specialisttandvård omfattar samtliga specialiteter och finns på olika platser i länet. När kompetens behövs från olika specialistområden samarbetar vi inom Folktandvården och kan på så vis erbjuda tandvård inom samtliga områden. Mer om våra specialiteter och vad vi erbjuder dig som remittent hittar du här.

Orofacial medicin

Vi har flera kliniker inom orofacial medicin och de behandlar patienter där den medicinska grunddiagnosen kräver särskild kompetens. Mer information om detta kan du ta del av här.

Tandteknik

Hos oss kan du som är vårdgivare beställa tjänster hos vissa av våra dentallaboratorier. Mer om tandteknik, hur det går till och vilka kliniker det gäller kan du läsa mer om här.

Hemtandvård

Folktandvårdens mobila tandvård erbjuder hemtandvård med omtanke för dig som behöver vård under större delen av dygnet. Patienten får både behandlande, förebyggande och akut tandvård, anpassat efter sina behov och med hög grad av omhändertagande.