Tandläkare hjälper patient med medicinsk tandvård hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 24 februari 2023

För vårdgivare

Lyssna

Här får du som är vårdgivare information om remittering till Folktandvården. Vi berättar även vilket stöd vi kan ge dig som vårdpersonal inom geriatrik och omsorg.

Webbremisser

För en snabbare och säkrare remittering har du möjlighet att skicka digitala remisser.

Specialisttandvård

Vår specialisttandvård omfattar samtliga specialiteter och finns på olika platser i länet. När kompetens behövs från olika specialistområden samarbetar vi inom Folktandvården och kan på så vis erbjuda tandvård inom samtliga områden. Mer om våra specialiteter och vad vi erbjuder dig som remittent hittar du här.

Orofacial medicin

Vi har flera kliniker inom orofacial medicin och de behandlar patienter där den medicinska grunddiagnosen kräver särskild kompetens. Mer information om detta kan du ta del av här.