Senast uppdaterad: 17 september 2018

För vårdgivare

Lyssna

Här får du som är vårdgivare information om remittering till Folktandvården. Vi berättar även vad vi erbjuder inom tandteknik samt vilket stöd vi kan ge dig som vårdpersonal inom geriatrik och omsorg.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Specialisttandvård

Vår specialisttandvård omfattar samtliga specialiteter och finns på olika platser i länet. När kompetens behövs från olika specialistområden samarbetar vi inom Folktandvården och kan på så vis erbjuda tandvård inom samtliga områden. Mer om våra specialiteter och vad vi erbjuder dig som remittent hittar du här.

Medicinsk tandvård

Vi har flera kliniker inom området och hjälper dig gärna med patienter som har medicinsk problematik eller någon form av funktionsvariation. Vi erbjuder även narkostandvård och lustgas samt kan ge inspiration och stöd för vårdpersonal inom geriatrik och omsorg. Mer information om detta kan du ta del av här.

Tandteknik

Hos oss kan du som är vårdgivare beställa tjänster hos vissa av våra dentallaboratorier. Mer om tandteknik, hur det går till och vilka kliniker det gäller kan du läsa mer om här.

Hemtandvård

Folktandvårdens mobila tandvård erbjuder hemtandvård med omtanke för dig som behöver vård under större delen av dygnet. Patienten får både behandlande, förebyggande och akut tandvård, anpassat efter sina behov och med hög grad av omhändertagande.