Senast uppdaterad: 09 november 2021

Pedodonti

Lyssna

Information om Folktandvårdens kliniker inom pedodonti för dig som är vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata. Barn och ungdomar med behov av specialiserad tandvård är varmt välkomna till oss.

Kundgrupp

Barn och ungdomar med:

  • Allvarliga allmänmedicinska sjukdomar, fysiska eller psykiska funktionsvariationer
  • Komplicerade tand- och/eller käkskador efter trauma
  • Okontrollerad sjukdomsutveckling i tänder, käkar och övriga orala vävnader
  • Tandvårdsrädsla och/eller behandlingsproblem (som oftast även har ett mycket stort odontologiskt behandlingsbehov)
  • Störningar i tandutveckling och tanderuption

Vår kompetens

  • Bred kompetens inom all barn- och ungdomstandvård inklusive dentoalveolär kirurgi
  • Behandling under sedering med Midazolam, lustgas och narkos
  • Behandling i samarbete med psykolog
  • Terapiplanering och klinikkonsultationer

Hos oss utbildar vi specialister och nischtandläkare inom pedodonti. Vi erbjuder också kurser och auskultationer för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor inom allmäntandvården i till exempel psykologiskt omhändertagande och sederingsmetoder, behandlingsstrategier för kariesbehandling samt trauma och akutomhändertagande. Likaså bedriver vi utvecklingsarbete och forskning inom prevention, tandvårdsrädsla, dental erosion och traumatologi.

Vi är även en del av Akademiskt Barntandvårdscentrum (ABC) i samarbete med Stockholms läns landsting och Karolinskainstitutet