Senast uppdaterad: 01 juli 2022

Tandröntgen

Lyssna

Röntgen används när andra metoder inte är tillräckliga för att ställa diagnos. Exempelvis kan ett kariesangrepp under emaljen bli synligt med hjälp av tandröntgen.

På Folktandvården Stockholm använder vi framför allt intraoral bildtagning, men vid behov finns det även andra röntgenundersökningar som vi kan använda.

Röntgenundersökningar som används inom Folktandvården

  • Intraoral bildtagning är den vanligaste undersökningen där en sensor placeras i munnen och avbildar tänderna med omgivande vävnader. Metoden används bland annat för att diagnostisera karies samt bedöma benvävnaden i anslutning till rötterna.
  • Panoramaröntgen, profilröntgen och frontalröntgen är en annan grupp röntgenundersökningar där ingen sensor behöver placeras i munnen.
  • Den tredje gruppen är CBCT-undersökningar som är en förkortning för Cone Beam Computed Tomography. Det är en skiktröntgenteknik som används för att kunna göra en mer detaljerad bedömning av ett område och utförs på remiss från din tandläkare

Din säkerhet prioriteras alltid

Tandläkaren tar alltid ställning till om nyttan är större än riskerna innan hen väljer att röntga. Vid tandröntgen används joniserande strålning och vi är alltid restriktiva med dosen så den är anpassad efter ditt individuella behov.

Radiologiskt bokslut 2022

Det är inte skadligt för fostret att modern genomgår tandröntgen under graviditeten.
Källa: SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) samt Svenska sjukhusfysiker förbundet.

Information om tandröntgen på 1177.se

Du hittar mer information om tandröntgen på 1177.se. Där beskrivs bland annat hur en tandröntgen går till och vilka risker och skydd som finns.
Mer information om tandröntgen på 1177.se