För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Organisation

Lyssna

Här ser du se hur Folktandvårdens organisation ser ut.

Folktandvården Stockholms län AB ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Region Stockholm.

Styrelse

Regionfullmäktige utser styrelse för Folktandvården. Styrelsen består av följande medlemmar:

 • Kerstin Sandström, ordförande
 • Barbro Sjölander, ledamot
 • Cecilia Wassaether, ledamot
 • Thorbjörn Ekström, ledamot

Som arbetstagarrepresentanter i styrelsen ingår:

 • Soheila Mellat, Vision
 • Ulrika Rebhan, TT
 • Susanna Fooladi (suppleant), SRAT

Ledningsgrupp

Folktandvården leds av verkställande direktör, vd, som utses av styrelsen. I ledningsgruppen sitter vd, områdeschefer och huvudkontorets avdelningschefer:

Verkställande direktör

 • Eva Ljung, vd

Områdeschefer

 • Andreas Cederlund, områdeschef medicinsk tandvård och specialisttandvård
 • Noomi Näsström, områdeschef allmäntandvård

Avdelningschefer

 • Annela Yderberg, ekonomichef
 • Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef
 • Henrik Palmblad-Wennergren, IT- och säkerhetschef
 • Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef
 • Pia Skott, forskningschef
 • Åsa Brandt, kommunikationschef

Huvudkontoret

Utöver vd-staben finns sex avdelningar inom ekonomi, forskning, it, kommunikation, personal samt tandvård och utveckling, och en enhet för medicinteknik och lokaler på huvudkontoret. Dessa avdelningar är stödfunktioner till kärnverksamheten.

Tandvård – vår kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är tandvård som vi bedriver på cirka 80 kliniker runt om i länet inom allmäntandvård, specialisttandvård och medicinsk tandvård. Dessutom finns mobila enheter och fyra tandtekniska laboratorier.

Folktandvården har nära 2 000 medarbetare.