Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Organisation

Lyssna

Här ser du se hur Folktandvårdens organisation ser ut.

Folktandvården Stockholms län AB ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Region Stockholm.

Styrelse

Regionfullmäktige utser styrelse för Folktandvården. Styrelsen består av följande medlemmar:

 • Kerstin Sandström, ordförande
 • Barbro Sjölander, ledamot
 • Cecilia Wassaether, ledamot
 • Thorbjörn Ekström, ledamot

Som arbetstagarrepresentanter i styrelsen ingår:

 • Soheila Mellat, Vision
 • Ulrika Rebhan, TT
 • Susanna Fooladi (suppleant), SRAT

Ledningsgrupp

Folktandvården leds av verkställande direktör, vd, som utses av styrelsen. I ledningsgruppen sitter vd, områdeschefer och huvudkontorets avdelningschefer:

Verkställande direktör

 • Eva Ljung, vd

Områdeschefer

 • Andreas Cederlund, områdeschef medicinsk tandvård och specialisttandvård
 • Noomi Näsström, områdeschef allmäntandvård

Avdelningschefer

 • Annela Yderberg, ekonomichef
 • Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef
 • Henrik Palmblad-Wennergren, IT- och säkerhetschef
 • Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef
 • Pia Skott, forskningschef
 • Åsa Brandt, kommunikationschef

Huvudkontoret

Utöver vd-staben finns sex avdelningar inom ekonomi, forskning, it, kommunikation, personal samt tandvård och utveckling, och en enhet för medicinteknik och lokaler på huvudkontoret. Dessa avdelningar är stödfunktioner till kärnverksamheten.

Tandvård – vår kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är tandvård som vi bedriver på 80 kliniker runt om i länet inom allmäntandvård, specialisttandvård och medicinsk tandvård. Dessutom finns fyra tandtekniska laboratorier och tre mobila enheter.

Folktandvården har nära 2 000 medarbetare.