Hos oss på Folktandvården Stockholm kan du känna dig trygg! Läs mer om hur vi anpassar vår verksamhet gällande covid-19 här.

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 26 november 2021

Organisation

Lyssna

Här ser du se hur Folktandvårdens organisation ser ut.

Folktandvården Stockholms län AB ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Region Stockholm.

Styrelse

Regionfullmäktige utser styrelse för Folktandvården. 

Folktandvårdens styrelse

 • Kerstin Sandström, ordförande
 • Nils Sjölander, ledamot
 • Cecilia Wassaether, ledamot
 • Katarina Axelsson Lindgren, ledamot

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

 • Soheila Mellat, Vision
 • Ulrika Rebhan, TT
 • Susanna Fooladi (suppleant), SRAT

Ledningsgrupp

Folktandvården leds av verkställande direktör, vd, som utses av styrelsen. I ledningsgruppen sitter vd, chefer för allmän- och specialisttandvård samt huvudkontorets avdelningschefer:

Verkställande direktör

 • Eva Ljung, vd

Chefer allmän- och specialisttandvård

 • Andreas Cederlund, verksamhetschef för specialisttandvården
 • Noomi Näsström, verksamhetschef för allmäntandvården
 • Joakim Levin, områdeschef allmäntandvård 
 • Linda Palmqvist, områdeschef allmäntandvård 
 • Silvio Kosovic, områdeschef allmäntandvård

Avdelningschefer

 • Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef
 • Dick Creutz, chef medicinteknik och lokaler
 • Henrik Palmblad-Wennergren, IT- och säkerhetschef
 • Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef
 • Pia Skott, forskningschef
 • Thomas Yde, ekonomichef
 • Åsa Brandt, kommunikationschef

Huvudkontoret

Utöver vd-staben finns sex avdelningar inom ekonomi, forskning, it, kommunikation, personal samt tandvård och utveckling, och en enhet för medicinteknik och lokaler på huvudkontoret. Dessa avdelningar är stödfunktioner till kärnverksamheten.

Tandvård – vår kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är tandvård som vi med nära 2 000 medarbetare bedriver på cirka 80 kliniker runt om i länet inom allmäntandvård och specialisttandvård.