Senast uppdaterad: 18 april 2023

Organisation

Lyssna

Här ser du se hur Folktandvårdens organisation ser ut.

Folktandvården Stockholms län AB ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Region Stockholm.

Styrelse

Regionfullmäktige utser styrelse för Folktandvården. 

Folktandvårdens styrelse

 • Kerstin Sandström, ordförande
 • Nils Sjölander, ledamot
 • Katarina Axelsson Lindgren, ledamot
 • Vakant ledamot

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

 • Soheila Mellat, Vision
 • Ulrika Rebhan, TT
 • Susanna Fooladi (suppleant), SRAT

Ledningsgrupp

Folktandvården leds av verkställande direktör, vd, som utses av styrelsen. I ledningsgruppen sitter vd, chefer för allmän- och specialisttandvård samt huvudkontorets avdelningschefer:

Verkställande direktör

 • Eva Ljung, vd

Chefer allmän- och specialisttandvård

 • Andreas Cederlund, verksamhetschef för specialisttandvården
 • Noomi Näsström, verksamhetschef för allmäntandvården
 • Joakim Levin, områdeschef allmäntandvård 
 • Linda Palmqvist, områdeschef allmäntandvård 
 • Silvio Kosovic, områdeschef allmäntandvård

Avdelningschefer

 • Ann-Sofie Lagerqvist, chef HR- och löneavdelningen
 • Katrin Windefalk, IT-chef
 • Lisa Tingström, chef inköp- och försörjning
 • Pia Skott, chef forskning-, utveckling- och utbildningsavdelningen
 • Thomas Yde, ekonomichef
 • Ulrika Åkervall Westin, kommunikationschef

Huvudkontoret

Utöver vd-staben finns sex avdelningar inom ekonomi, forskning, it, kommunikation, personal samt forskning, utveckling och utbildning samt en enhet för inköp och försörjning på huvudkontoret. Dessa avdelningar är stödfunktioner till kärnverksamheten.

Tandvård – vår kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är tandvård som vi med nära 2 000 medarbetare bedriver på cirka 80 kliniker runt om i länet inom allmäntandvård och specialisttandvård.