Senast uppdaterad: 31 januari 2023

Mätning kundnöjdhet

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm tycker det är viktigt att du som kund är nöjd. Som en del i att få veta hur du upplever ditt besök hos oss skickar vi regelbundet ut en enkät till ett urval vuxna kunder.

Folktandvården vill veta vad du tycker

För att veta vad du som kund tycker efter ditt besök hos oss har vi en löpande NKI-undersökning. NKI står för Nöjd Kund Index och är en vanlig modell för att mäta kundnöjdhet.

Två gånger per månad skickas sms med länk till en webbenkät ut till ett urval vuxna kunder som nyligen besökt någon av våra kliniker. Totalt besvarades enkäten av drygt 52 000 kunder under 2023.

Svaren är en viktig del i vårt förbättringsarbete och enkäten görs med ett så kallat berättigat intresse vilket har stöd i GDPR artikel 6, 1f.

Hög och stabil kundnöjdhet

Resultatet för 2023 visar att 87 procent av de svarande som helhet är nöjda med sitt besök på Folktandvården. Det innebär att de har svarat fyra eller fem på en femgradig skala, vilket gav ett medelvärde på 4,5.

Kundnöjdhet för din klinik

Här på hemsidan kan du se våra NKI-resultat, både för Folktandvården Stockholm som helhet och för respektive klinik. Betyget för företaget som helhet hittar du på startsidan och klinikernas betyg hittar du på respektive kliniks sida.

För Folktandvården Stockholm som helhet och våra kliniker inom allmäntandvården redovisas betyget kvartalsvis. När det gäller våra kliniker inom specialisttandvården redovisas istället betyget årsvis med anledning av att kundunderlaget är för lågt att presenteras per kvartal.

Välkommen att tycka till du med!

Vad tycker du om ditt senaste besök hos oss? Vi välkomnar återkoppling från alla våra kunder. Lämna gärna omdöme på Google eller hör av dig till din klinik.