För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 12 maj 2021

Mätning kundnöjdhet

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm tycker det är viktigt att du som kund är nöjd. Som en del i att få veta hur du upplever ditt besök hos oss skickar vi regelbundet ut en enkät till ett slumpvis urval kunder.

Folktandvården vill veta vad du tycker

För att veta vad du som kund tycker efter ditt besök hos oss gör vi sen ett par år en löpande NKI-undersökning. NKI står för Nöjd Kund Index och är en vanlig modell för att mäta kundnöjdhet.

Två gånger per månad skickas sms med länk till en webbenkät ut till ett urval slumpmässigt utvalda vuxna kunder som nyligen besökt någon av våra kliniker. Totalt besvarade nära 54 000 kunder enkäten under 2020. Svaren är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Hög och stabil kundnöjdhet

Resultatet för 2020 visar att 87 procent av de svarande som helhet är nöjda med sitt besök på Folktandvården. Det innebär att de har svarat fyra eller fem på en femgradig skala, vilket ger ett medelvärde på 4,5.

Kundnöjdhet för din klinik

Här på hemsidan kan du se resultatet på undersökningen av kundnöjdhet från det senaste kvartalet både för Folktandvården Stockholm som helhet och för respektive klinik. Betyget för företaget som helhet hittar du på startsidan och klinikernas betyg hittar du på respektive kliniks sida.

Välkommen att tycka till du med!

Vad tycker du om ditt senaste besök hos oss? Vi välkomnar återkoppling från alla våra kunder. Lämna gärna omdöme på Google eller hör av dig till din klinik.