Patient som är glad över de garantier som han får hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022

Garantier

Lyssna

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Folktandvårdens kliniker i Stockholms län.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)

  • Ett års garanti på avtagbar protetik
  • Tre års garanti på fast implantatburen protetik
  • Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du komma på de undersökningar och behandlingar som din tandläkare eller tandhygienist bedömer nödvändiga och kallar dig till. Det är också viktigt att du snabbt kontaktar din tandläkare om du upptäcker att något inte känns bra med dina nya tänder.

Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik

  • Garantin täcker omgörning av kronor och broar oavsett orsak, förutom vid olycksfall – då gäller din olycksfallsförsäkring.
  • Garantin omfattar arbeten utförda efter den 1 mars 2014.

Om du flyttar från länet kan omgörning bli aktuell hos annan Folktandvård i landet. Kontakta då din Folktandvårdsklinik i Stockholms län innan behandling påbörjas.

Lagning

Lagning kallas även för fyllning. Kompositfyllning som behöver göras om inom två år ersätts utan kostnad med ny fyllning. För att garantin ska gälla ska tandläkaren ha bedömt kompositfyllning som det bästa alternativet. Garantin gäller bara en omgörning och inte kompositkrona.

Intyg om material

Vi lämnar intyg om material som använts vid protetiska arbeten och fyllningar om du önskar det.