Patient som är glad över de garantier som han får hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Garantier

Lyssna

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Folktandvårdens kliniker i Stockholms län.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)

  • Ett års garanti på avtagbar protetik
  • Tre års garanti för implantat
  • Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du följa Folktandvårdens rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.

Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik

  • Garantin täcker omgörning av kronor och broar oavsett orsak, förutom vid olycksfall – då gäller din olycksfallsförsäkring.
  • Garantin omfattar arbeten utförda efter den 1 mars 2014.

Om din krona skulle gå förlorad på grund av att tanden måste tas bort, så får du tillgodoräkna dig det du betalat för kronan. Vi drar alltså av summan från kostnaden att göra ett nytt implantat eller bro för att ersätta den förlorade tanden. Du kan inte byta avdraget mot kontanter.

Om du flyttar från länet kan omgörning bli aktuell hos annan Folktandvård i landet. Kontakta i så fall din Folktandvårdsklinik i Stockholms län innan behandling påbörjas.

Lagning

Lagning kallas även för fyllning. Kompositfyllning som behöver göras om inom två år ersätts utan kostnad med ny fyllning. För att garantin ska gälla ska tandläkaren ha bedömt kompositfyllning som det bästa alternativet. Garantin gäller bara en omgörning och inte kompositkrona.

Intyg om material

Vi lämnar intyg om material som använts vid protetiska arbeten och fyllningar om du önskar det.