Nöjda patienter som redan tecknat Frisktandvård hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022

Du som har Frisktandvård

Lyssna

Här hittar du som har frisktandvårdsavtal praktisk information om autogiro, flytt och hur du säger upp ditt avtal.

Innan avtalet går ut kallas du till en undersökning och erbjuds då att förlänga avtalet. När du förlänger ditt avtal efter tre år kan dina behov ha förändrats. Din behandlare är den som bedömer ditt tandvårdsbehov och vilken avgiftsklass du hamnar i. Själv kan du påverka kostnaden genom att vara noggrann med att sköta dina tänder.

Byta bank

Om du valt att betala med autogiro och byter bank under avtalsperioden, kontaktar du i första hand din nya bank som ordnar att autogirodragningarna fungerar från ditt nya bankkonto. Om banken av någon anledning inte kan hjälpa dig kan du alltid vända dig till din klinik för att få hjälp med kontoändringen.

Dubbla månadsdragningar

När du tecknar Frisktandvårdsavtal och väljer att betala med autogiro kan du drabbas av dubbla månadsdragningar. En anledning till detta är att autogirodragningen påbörjats en annan månad än den som avtalet tecknades. Det kan också uppstå dubbla dragningar vid förlängning av ditt frisktandvårdsavtal, om dragningarna i ditt första avtal är fördröjda. De dubbla månadsdragningarna upphör så snart betalningen är ikapp.

Om du flyttar

Flyttar du inom Stockholm så finns vi på över 60 platser i regionen – du är välkommen på samtliga! Som Frisktandvårdskund kan du dessutom ta med ditt avtal om du flyttar till en annan region. Du ber din befintliga klinik att ordna med överflyttning. Om du inte har ett specifikt önskemål skickar de en överflyttningsblankett till kliniken närmast din nya adress.

Uppsägning av avtal

Du kan när som helst säga upp ditt Frisktandvårdsavtal. Vid uppsägning återbetalar vi betald avgift, motsvarande antal hela kalendermånader som återstår av avtalsperioden. Det allmänna tandvårdsbidraget återbetalas inte. Om du har autogiro bryts autogireringen automatiskt samtidigt som avtalet bryts. Skulle avtalet brytas under sista veckan i månaden kommer beloppet att dras för den månaden. Du är fortsatt ansvarig för dina eventuella skulder även efter uppsägning av avtalet.

65-74 år

Om du tillhör åldersgruppen 65-74 år och har ett frisktandvårdsavtal kan det hända att du, med anledning av förhöjt tandvårdsbidrag, har pengar tillgodo hos Folktandvården. Men som frisktandvårdskund är det ingenting du själv behöver göra för att ta del av det förhöjda bidraget, detta har och kommer även fortsättningsvis att beräknas automatiskt på ditt avtal.

Frågor om Frisktandvårdsavtal

Har du frågor om ditt Frisktandvårdsavtal, kontakta din klinik eller fyll i formuläret.