Senast uppdaterad: 07 januari 2022

Lex Maria

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm jobbar ständigt för att upprätthålla och förbättra vår patientsäkerhet och vårdkvalitet. Som vårdgivare har vi en utrednings- och anmälningsskyldighet vid avvikelser inom vården.

Vårdavvikelser är en viktig del i Folktandvårdens förbättringsarbete och vår patientäkerhetsgrupp analyserar regelbundet samtliga vårdavvikelser. Dessa risk- och händelseanalyser är viktiga verktyg för att minska risken för misstag och förbättra säkerheten för dig som patient.

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada, eller riskerat att komma till allvarlig skada, gör vi en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria-anmälningar

Anmälningar 2021

Förväxling av sprutor

En patient injicerades med en kontaminerad spruta från en tidigare behandlad patient. Förväxlingen av sprutorna upptäcktes av tandläkaren under bedövningen på den andra patienten. Tandläkaren meddelade direkt klinikchefen som tog hjälp av smittskyddssköterska med handläggningen av de bägge patienterna.

Folktandvården har utrett händelsen och gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Illamående efter narkos

En treårig pojke mådde dåligt i samband med en narkos, vilken utfördes av annan vårdgivare än Folktandvården.

Pojken skickades ned till närakuten, som i sin tur skickade honom till den vanliga akuten. Beslut togs att lägga in pojken för översyn under tre dagar. Därefter mådde han bra igen.

Folktandvården har utrett händelsen och ansvarsfrågan vid händelser som inträffar under vårdmoment som utförs av annan vårdgivare samt gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO har utrett och avslutat ärendet den 16 augusti 2021.