Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Lex Maria

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm jobbar ständigt för att upprätthålla och förbättra vår patientsäkerhet och vårdkvalitet. Som vårdgivare har vi en utrednings- och anmälningsskyldighet vid avvikelser inom vården.

Vårdavvikelser är en viktig del i Folktandvårdens förbättringsarbete och vår patientäkerhetsgrupp analyserar regelbundet samtliga vårdavvikelser. Dessa risk- och händelseanalyser är viktiga verktyg för att minska risken för misstag och förbättra säkerheten för dig som patient.

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada, eller riskerat att komma till allvarlig skada, gör vi en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).