För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Lex Maria

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm jobbar ständigt för att upprätthålla och förbättra vår patientsäkerhet och vårdkvalitet. Som vårdgivare har vi en utrednings- och anmälningsskyldighet vid avvikelser inom vården.

Vårdavvikelser är en viktig del i Folktandvårdens förbättringsarbete och vår patientäkerhetsgrupp analyserar regelbundet samtliga vårdavvikelser. Dessa risk- och händelseanalyser är viktiga verktyg för att minska risken för misstag och förbättra säkerheten för dig som patient.

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada, eller riskerat att komma till allvarlig skada, gör vi en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria-anmälningar

Anmälningar 2019

Infektion i tand

En patient söker Folktandvården på grund av en frakturerad porslinskrona. En ny krona framställs och sätts på plats.

Två dagar efter besöket behöver patienten söka upp sjukvården på grund av feber, patienten blir hänvisad vidare och hamnar på akutsjukhus.

Patienten har svängande feber under en lång period och genomgår massiv utredning. Remiss skickas till sjukhustandläkaren som hittar en infekterad framtand. Trots att man inte hittar munhålebakterier i tagna prover så beslutar behandlande läkare att tanden ska tas bort.

Den infekterade tanden tas bort och patienten kan sedan gå hem efter två feberfria dygn. Det tar flera veckor för patienten att återhämta sig. Händelsen är anmäld enligt Lex Maria.

Förväxling av patient

En patient hade bokat tid för en undersökning. Samma tid hade en annan patient, med samma förnamn, tid hos en annan behandlare för att laga en tand. Resultatet blev att fel patient hämtades in från väntrummet och innan patientförväxlingen uppdagades hann en frisk tand bli borrad i.

Folktandvården har utrett händelsen och gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder på den aktuella kliniken är att se över rutinerna om hur patienter ska hämtas in från väntrummet. Inom Folktandvården repeteras även riktlinjen för id-kontroll för att minska risken att samma händelse sker igen.