Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Lex Maria

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm jobbar ständigt för att upprätthålla och förbättra vår patientsäkerhet och vårdkvalitet. Som vårdgivare har vi en utrednings- och anmälningsskyldighet vid avvikelser inom vården.

Vårdavvikelser är en viktig del i Folktandvårdens förbättringsarbete och vår patientäkerhetsgrupp analyserar regelbundet samtliga vårdavvikelser. Dessa risk- och händelseanalyser är viktiga verktyg för att minska risken för misstag och förbättra säkerheten för dig som patient.

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada, eller riskerat att komma till allvarlig skada, gör vi en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria-anmälningar

Anmälningar 2019

Förväxling av patient

En patient hade bokat tid för en undersökning. Samma tid hade en annan patient, med samma förnamn, tid hos en annan behandlare för att laga en tand. Resultatet blev att fel patient hämtades in från väntrummet och innan patientförväxlingen uppdagades hann en frisk tand bli borrad i.

Folktandvården har utrett händelsen och gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder på den aktuella kliniken är att se över rutinerna om hur patienter ska hämtas in från väntrummet. Inom Folktandvården repeteras även riktlinjen för id-kontroll för att minska risken att samma händelse sker igen.