Senast uppdaterad: 22 april 2022

Forskning

Lyssna

Forskning är ett viktigt område för oss på Folktandvården Stockholm. Vi forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre tandhälsa. Det gör vi bland annat genom klinisk forskning och utbildning inom tandvård.

Vi på Folktandvården Stockholm avsätter både egna ekonomiska resurser för forskning och utbildning, men får också externa anslag i konkurrens med andra. Vi forskar tillsammans med Karolinska Institutet, hälso- och sjukvården samt industrin.
 
På Region Stockholms uppdrag har vi även varit med och skapat Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) och Akademiskt Barntandvårdscentrum (ABC), tillsammans med institutionen för odontologi på Karolinska Institutet.
 
 
Hos oss forskar både disputerade, docenter, lektorer och adjungerade forskare. Våra doktorander delar sin arbetstid mellan vård av patienter och forskning. De medarbetare som disputerat stöttar vi så de kan fortsätta bidra till Folktandvårdens akademiska verksamhet, genom att exempelvis handleda andra forskningsintresserade och driva självständiga forskningsprojekt.
 

Forskningsbokslut