För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 02 september 2021

Forskning

Lyssna

Forskning är ett viktigt område för oss på Folktandvården Stockholm. Vi forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre tandhälsa. Det gör vi bland annat genom klinisk forskning och utbildning inom tandvård.

Vi på Folktandvården Stockholm avsätter både egna ekonomiska resurser för forskning och utbildning, men får också externa anslag i konkurrens med andra. Vi forskar tillsammans med Karolinska Institutet, hälso- och sjukvården samt industrin. På Region Stockholms uppdrag har vi även varit med och skapat Akademiskt Äldretandvårdscentrum (ACT) och Akademiskt Barntandvårdscentrum (ABC), tillsammans med institutionen för odontologi på Karolinska Institutet.
 
 
Hos oss forskar både disputerade, docenter, lektorer och adjungerade forskare. Våra doktorander delar sin arbetstid mellan vård av patienter och forskning. De medarbetare som disputerat stöttar vi så de kan fortsätta bidra till Folktandvårdens akademiska verksamhet, genom att exempelvis handleda andra forskningsintresserade och driva självständiga forskningsprojekt.

Folktandvården satsar på forskning

De doktorander som antas till vår forskarutbildning genomför utbildningen i samverkan med Karolinska Institutet eller annat universitet eller högskola. Målet med våra forskarutbildningar är att vi ska ha doktorander inom alla tandvårdens specialiteter, inom allmäntandvården och i samverkan med hälso- och sjukvård.
 

Forskningsbokslut

Folktandvårdens prioriterade forskningsprojekt

De projekt som får interna forskningsmedel har en tydlig och väsentlig frågeställning där resultatet ger värde till våra patienter inom rimlig tid.

Praktikbaserade forskningsnätverk

Akademiskt Barntandvårdscentrum driver ett praktikbaserat forskningsnätverk som ska bidra till god och jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar. Genom ökad samverkan mellan kollegor och kliniker kan vi bidra till viktig kunskapsutveckling inom barn- och ungdomstandvården.

Nätverket ska ge underlag till riktlinjer som förbättrar tandhälsa och välmående. Det ska också ta vara på barnens och föräldrarnas synpunkter och ge dem möjlighet att vara delaktiga i utveckling av ny kunskap.

Förebygga cancer genom screening med borstprov

Ingen ska behöva få cancer i munnen. Målet är att inom fem år ha ett fungerande screeningprogram som hittar individer med förstadier till cancer och därmed har hög risk att utveckla cancer i munhålan. Screeningen sker med hjälp av smidiga borstprov.

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer. Syftet med screeningprogrammet är att förutsäga om cellförändringar kan bli elakartade. Det har stor betydelse för individens behandling och prognos liksom för antalet sjukdomsfall i en befolkning. 

Selektiv screening för att hitta personer i riskzon för diabetes

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Folktandvården samverkar med primärvården i Region Stockholm för att upptäcka patienter i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2. Samarbetet omfattar sju geografiska områden. 

Vid ett besök hos Folktandvården upptäcks om en individ har risk för att få diabetes. Personen får i så fall erbjudande om remiss till primärvården, som ansvarar för utredning och behandling. Genom tidig upptäckt kan man förhindra att en person med förstadium till diabetes utvecklar sjukdomen, vilket innebär stora vinster för individer, folkhälsan och samhället i stort.