Senast uppdaterad: 12 november 2021

Pågående forskningsprojekt

Lyssna

Flera av våra medarbetare driver forskningsprojekt vid sidan om sitt kliniska arbete. Dessa projekt pågår just nu.

En viktig del i vår akademiska verksamhet är att stötta våra disputerade medarbetare att bedriva forskning. Det kan de göra genom att handleda andra forskningsintresserade och driva självständiga forskningsprojekt.

Prevalens och behandlingsbehov av självrapporterad Temporomandibular Disorder (TMD) i Folktandvården ur ett hälsoekonomiskt perspektiv

Sofia Hjort, Lennart Castman (Folktandvården Stockholm), Lars Fredriksson (Folktandvården Stockholm), Britt Hedenberg-Magnusson (Folktandvården Stockholm)

Syftet med den planerade studien är att utvärdera prevalens och behandlingsbehov av självrapporterad TMD hos patienter inom Folktandvården samt den mängd vård dessa patienter erhållit jämfört med de utan självrapporterad TMD.