Barn med bettfel som får hjälp hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Bettfel hos barn

Lyssna

Ibland växer tänderna tokigt. Här får du information om bettfel hos barn.

Mjölktänder

Om barnet suger mycket på napp eller tumme kan bettet förändras så att framtänderna i över- och underkäken inte möts. Framtänderna formas runt nappen eller tummen i en båge. Det kallas öppet bett och brukar rätta till sig när barnet slutar med napp eller tumme.

Permanenta tänder

Ett mindre bettfel, som ett mellanrum mellan framtänderna, är ofta en charmig detalj som tillhör personligheten. Nya permanenta tänder brukar ofta rätta till sig av sig själva även om de växt lite snett.

Tandställning

De barn och ungdomar som har störst behov av tandreglering kan efter prövning få den bekostad av Region Stockholm. Det är bara de barn och ungdomar med de mest omfattande bettavvikelserna som får regionsfinansierad tandreglering. De flesta barn och ungdomar beviljas inte regionsfinansierad tandreglering.

Din tandläkare gör en bedömning av ditt bett vid varje undersökningstillfälle. Om det objektiva behandlingsbehovet bedöms som mycket stort skickas en remiss till en urvalstandläkare för bedömning.
Urvalstandläkaren arbetar enligt Region Stockholms anvisningar. Hanteringen sker digitalt och med hjälp av foton och röntgen som tagits vid undersökningen.

Om man inte har tillräckligt stort behandlingsbehov för att få regionsfinansierad tandreglering men ändå är intresserad att behandla en bettavvikelse så finns möjligheten att själv betala för sin tandreglering.
Folktandvården erbjuder sina barn- och ungdomspatienter tandregleringsbehandling som betalas av patienten.

Önskar du tandregleringen som du bekostar själv är du välkommen att boka en tid för en konsultation hos en tandregleringsspecialist för att diskutera möjligheterna och vad som är bäst för just dig.

Kontakta oss på Folktandvårdens allmäntandvård om du funderar över ditt barns bett.