För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Prislista specialisttandvården

Här hittar du prislista för vår specialisttandvård.

Specialistpriserna ligger cirka 25 procent över allmäntandvårdens.

För att komma till en specialist behöver du en remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Kontakta vår allmäntandvård som hjälper dig med remiss vid behov.

Det finns också ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Högkostnadsskyddet ingår i det som kallas Tandvårdsstödet.