Prislista specialisttandvården

Här hittar du prislista för vår specialisttandvård.

Specialistpriserna ligger cirka 25 procent över allmäntandvårdens.

För att komma till en specialist behöver du en remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Kontakta vår allmäntandvård som hjälper dig med remiss vid behov.

Det finns också ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Högkostnadsskyddet ingår i det som kallas Tandvårdsstödet.