För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare och patient skrattar tillsammans hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 21 januari 2020

Undersökning

Lyssna

Vid en undersökning får du information om din munhälsa och hur du tar hand om den på bästa sätt. Här kan du läsa om hur en undersökning går till och vad som avgör hur ofta du behöver besöka oss.

Undersökning hos tandläkare

Första gången du kommer till oss på Folktandvården gör du en vanlig undersökning där tandläkaren kontrollerar dina tänder och din mun.

  • Undersökningen ska visa om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom eller problem i munnen.
  • I undersökningen ingår även upp till fyra röntgenbilder.
  • Du får också tips om hur du ska sköta tänderna på bästa sätt för att förebygga problem.
  • Om du har något problem eller någon sjukdom, eller förhöjd risk att få det, föreslår tandläkaren en eller flera behandlingsåtgärder.

Ibland kan tandläkaren hitta något som behöver utredas mer och då kan det behövas ytterligare en undersökning. Det kan hända att du får en ny tid eller en remiss till en specialisttandläkare. Du får i dessa fall alltid ett kostnadsförslag att ta ställning till.

Boka tid hos tandläkare

Undersökning hos tandhygienist

Om du har friska tänder kan det vid framtida besök bli aktuellt att varva undersökning hos tandläkare med undersökning hos tandhygienist. Det kommer du och din tandläkare överens om.

Hur täta besök hos tandläkaren behöver jag

Har du friska tänder brukar det räcka med en undersökning vartannat eller vart tredje år. Har du flera gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderar vi en årlig koll. Regelbundna besök är viktigt och lönar sig i längden. Det minskar risken för stora och kostsamma behandlingar.

Vad kostar en undersökning

Kostnaden varierar beroende av vad du har för behov, här ser du några prisexempel.

Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift

865 kr

Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

1 070 kr

Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift

660 kr

Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift

855 kr

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

565 kr