Senast uppdaterad: 09 november 2021

Bettfysiologi

Lyssna

Information om Folktandvårdens klinik för bettfysiologi till dig som är vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare, både offentliga och privata. Patienter som behöver hjälp med utredning, behandling av ansiktssmärta eller har funktionella besvär i käksystemet är välkomna till oss.

Kundgrupp

  • Barn, ungdomar och vuxna med olika typer av sjukdomar och funktionsnedsättningar där käksystemet är involverad, så som gap- och tuggsvårigheter, tandgnissling och -pressning.
  • Barn, ungdomar och vuxna med behov av utredning och behandling av käkledsdysfunktion, ansiktssmärta, huvudvärk samt bettutredningar.
  • Barn med juvenil reumatoid artrit vilka remitteras till oss för utredning och behandling av eventuellt käkledsengagemang.

Vår kompetens

Hos oss erbjuder vi dels farmakologisk behandling, men också traditionellt bettrehabiliterande samt fysikalisk behandling med rörelseövningar, avslappning och medvetandeträning, akupunktur och TENS. Vi kan även ge konsultation i frågor om diagnostik och behandling per e-post, brev och telefon.

Utöver detta bedriver vi forskning, specialistutbildning, seminarieverksamhet, sidoutbildning samt auskultation för tandläkare under specialistutbildning, intresserade allmäntandläkare samt assisterande personal.