Fråga oss
Fråga oss
Tandläkare nöjda efter Introduktionsprogrammet hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 14 december 2020

Introduktionsprogram

Lyssna

Vi erbjuder dig som är nyutexaminerad tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska ett introduktionsprogram, en riktigt bra start och grund för din kommande utveckling hos oss.

Introduktionsprogram för tandsköterskor

Till dig som är nyutexaminerad tandsköterska erbjuder vi ett introduktionsprogram som omfattar ungefär fyra månader. I samband med att du blir anställd får du en mentor på sin klinik. Tillsammans har ni ett antal timmar som är öronmärkta för introduktion och handledning så att du snabbt ska komma in i vår verksamhet och i sin roll.

Introduktionsprogram för tandläkare och tandhygienister

För dig som är nyutexaminerad tandläkare eller tandhygienist erbjuder vi ett tvåårigt introduktionsprogram som omfattar handledning på klinik och utbildningsdagar. Introduktionsprogrammet startar en till två gånger per år och pågår under två års tid. Som deltagare får du en egen handledare på din klinik under dina första tolv månader.

Introduktionsprogrammet ger utveckling

Syftet med det tvååriga introduktionsprogrammet för tandläkare och tandhygienister är att erbjuda dig en bra introduktion att komma in i vår verksamhet och på din klinik. Du ges möjlighet att utveckla dina kliniska färdigheter, det vill säga manuella färdigheter. Du ska även få chans att utveckla din förmåga att bemöta och bedöma patienter och deras symtom med mera, samt att du ska utvecklas i din roll som tandhygienist respektive tandläkare för att bli en trygg och duktig behandlare. Programmet ska också utifrån patientsäkerhetsperspektivet säkerställa din kompetens och under programmet kommer vi också ge dig en inblick i nödvändigheten av affärsmässigt tänkande.

Under programmet kommer du att sätta upp individuella mål tillsammans med din klinikchef, till exempel vilka behandlingar du ska ha provat på, vad du ska klara av att utföra självständigt, mål med teamarbete, ekonomi med mera. Du deltar givetvis också i klinikens gemensamma insatser för kompetensutveckling.

Handledning och utbildning

Du får en handledare på kliniken och schemalagd handledningstid under dina första tolv månader. Handledarens uppdrag är att introducera och handleda dig samt att samordna den odontologiska introduktionen och följa upp dina kliniska arbeten. Handledarens insats har av tidigare deltagare värderats som den viktigaste delen i introduktionsprogrammet.

"Handledning på plats var till stor hjälp. Många frågor var akuta och behövde besvaras på plats med patienten i behandlingsstolen. Alla tveksamheter kunde skingras snabbt. Fantastiskt år!"

När du går Introduktionsprogrammet deltar du vid cirka nio utbildningstillfällen förlagda under programmets två år. Utbildningarna behandlar till exempel teamsamarbete, tidsbokning, rutiner och riktlinjer, frisktandvård och kundbemötande. Vidare ingår två till tre nätverksträffar och även möjlighet att ingå i introduktionsprogrammets nätverk för tandläkare eller tandhygienister.

För att kunna ge deltagarna ett så stort utbyte av programmet som möjligt utvärderas Introduktionsprogrammet kontinuerligt och anpassas i största möjliga mån efter de tidigare deltagarnas utvärderingar.