Senast uppdaterad: 18 oktober 2022

Introduktionsprogram

Lyssna

Genom vårt introduktionsprogram får du som är nyutexaminerad tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska en bra start och grund inför din kommande utveckling hos oss på Folktandvården.

Introduktionsprogram för tandsköterskor

Till dig som är nyutexaminerad tandsköterska erbjuder vi ett introduktionsprogram som omfattar cirka fyra månader. I samband med att du börjar hos oss får du en mentor på din klinik som introducerar dig i vår verksamhet och ger dig handledning för att du på ett så bra sätt som möjligt ska komma in i din nya roll hos oss.

Introduktionsprogram för tandläkare och tandhygienister

Introduktionsprogrammet för dig som nyutexaminerad tandläkare eller tandhygienist är ett år. Syftet med programmet är att ge dig en så bra start som möjligt, både i vår verksamhet och på din klinik. Du får bland annat chans att utveckla dina kliniska färdigheter och förmåga att bemöta samt bedöma patienter och deras symtom. Likaså att utvecklas i din roll som tandhygienist respektive tandläkare för att bli en trygg och duktig behandlare.

När du går introduktionsprogrammet deltar du vid cirka nio utbildningstillfällen som behandlar till exempel teamsamarbete, tidsbokning, rutiner och riktlinjer, Frisktandvård och kundbemötande. Vidare ingår olika träffar och även möjlighet att ingå i introduktionsprogrammets nätverk för tandläkare eller tandhygienister.

Programmet ska också utifrån patientsäkerhetsperspektivet säkerställa din kompetens och under programmet kommer vi också ge dig en inblick i nödvändigheten av affärsmässigt tänkande. Du kommer få sätta upp individuella mål tillsammans med din klinikchef, till exempel på vilka behandlingar du ska ha provat på, vad du ska klara av att utföra självständigt, mål med teamarbete, ekonomi med mera. Och du deltar också i klinikens gemensamma insatser för kompetensutveckling.

Du får även tillgång till en handledare under programmets gång som stöd på kliniken.

Handledning och utbildning

Din handledare under utbildningen har som uppdrag är att introducera och handleda dig samt att samordna den odontologiska introduktionen och följa upp dina kliniska arbeten. Handledarens insats har av tidigare deltagare värderats som den viktigaste delen i introduktionsprogrammet.

"Handledning på plats var till stor hjälp. Många frågor var akuta och behövde besvaras på plats med patienten i behandlingsstolen. Alla tveksamheter kunde skingras snabbt. Fantastiskt år!"

För att vi ska kunna ge ett så stort utbyte av programmet som möjligt utvärderas introduktionsprogrammet kontinuerligt och anpassas i största möjliga mån efter de tidigare deltagarnas utvärderingar.