Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Folktandvården värnar om barnens bästa

Lyssna

Här kan du läsa mer om varför vi ibland behöver göra en orosanmälan för ett barn och hur rutinen innan går till.

Folktandvården arbetar utifrån Barnkonventionen, som ska sätta barnens bästa i första rummet. Vi samarbetar med Tandvårdsenheten och Socialtjänsten, för att säkerställa barns hälsa och levnadsvillkor.
Läs mer om Barnkonventionen

Jag har fått ett brev om orosanmälan

Om du har fått ett brev om orosanmälan så ska du redan ha fått två brev från oss om att ditt barn inte är listat hos någon tandläkare och vi har inte hört något från dig. Vi ber dig därför kontakta oss så snart som möjligt så att ditt barn får den tandvård som det har rätt till.

Varför hör ni på Folktandvården av er om ett barn inte kommer till tandvården?

Alla barn och unga i Sverige har rätt till gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. Barn som inte kommer till tandvården löper risk att få problem med sin mun och sina tänder. Om ditt barn inte får den tandvård det behöver och har rätt till är vi skyldiga att anmäla oro för ditt barn till socialtjänsten som kan ge er rätt stöd och hjälp. Socialtjänsten kontaktas inte förrän du har fått två brev med kallelser, orosbrevet och sedan inte kontaktat Folktandvården.

Mitt barn går till redan hos en privat tandläkare – varför får jag kallelse till Folktandvården?

Om ditt barn redan går hos en annan vårdgivare är det viktigt att du ber dem att lista barnet där. Är ditt barn fortsatt olistat om fyra veckor är vi skyldiga att skicka in en anmälan om oro för ditt barn till socialtjänsten.
Hör av dig direkt till din klinik om du vill prata med någon om orosanmälan