För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss
Tandläkare hjälper patient med medicinsk tandvård hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Orofacial medicin - för vårdgivare

Lyssna

Vi på Folktandvården inom orofacial medicin välkomnar remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata, till exempel vårdcentraler och mottagningar på sjukhusen.

Vi behandlar patienter där den medicinska grunddiagnosen kräver särskild kompetens. Orofacial medicin finns på sjukhus och sjukhem på sex platser i länet. Vi har ett nära samarbete med sjukhusens olika avdelningar och är en del i vårdkedjan kring patienten.

Kliniker inom Orofacial medicin på Folktandvården

Danderyds sjukhus, Eastmaninstitutet, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Stockholms sjukhem och Södersjukhuset

Vi tar emot vuxna med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att klara konventionell tandvård. Tandvården är för dessa patienter en del av hälso- och sjukvårdens behandling.

Vi erbjuder

  • Infektionsutredningar och sanering inför större kirurgiska ingrepp, planerad strålbehandling eller cytostatikabehandling
  • Oralmedicinska utredningar
  • Konsultationer och viss akuttandvård på inneliggande patienter

Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge erbjuder även

  • Narkostandvård
  • Tandvård under lustgassedering