Senast uppdaterad: 15 maj 2023

Orofacial medicin - för vårdgivare

Lyssna

Vi på Folktandvården inom orofacial medicin välkomnar remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata, till exempel vårdcentraler och mottagningar på sjukhusen.

Vi på Folktandvården behandlar patienter där den medicinska grunddiagnosen kräver särskild kompetens. Orofacial medicin finns på sjukhus och sjukhem på flera platser i länet. Vi har ett nära samarbete med sjukhusens olika avdelningar och är en del i vårdkedjan kring patienten.

Kliniker inom Orofacial medicin på Folktandvården

Danderyds sjukhus, Eastmaninstitutet, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna och Stockholms sjukhem

Vi tar emot vuxna med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att klara konventionell tandvård. Tandvården är för dessa patienter en del av hälso- och sjukvårdens behandling.

Vi erbjuder

  • Infektionsutredningar och sanering inför större kirurgiska ingrepp, planerad strålbehandling eller cytostatikabehandling
  • Oralmedicinska utredningar
  • Konsultationer och viss akuttandvård på inneliggande patienter

Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge erbjuder även

  • Narkostandvård
  • Tandvård under lustgassedering