Foto på två kvinnliga medarbetare på Folktandvården i Åkersberga.

Senast uppdaterad: 01 februari 2022

Tandprotes

Lyssna

En tandprotes är en avtagbar tandersättning som kan ersätta några eller alla tänder i en käke. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov.

Två sorters avtagbara proteser

  • Delprotes, vanligast och fästs i kvarvarande tänder med mekaniska fästen.
  • Helprotes, för dig som förlorat alla tänderna i en käke.

Boka undersökning för protes

Vi erbjuder proteser på våra allmäntandvårdskliniker. Boka en vanlig undersökning och meddela att det är protes du är intresserad av vid bokningstillfället. Du bokar tid för undersökning via webbokningen eller genom att själv kontakta kliniken.

Om du behöver en protes

För att få en snygg protes med god funktion krävs noggranna förberedelser. Protesen skapas på en avgjutning av din käke och behandlingen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Det brukar behövas fyra till fem tandläkarbesök för att färdigställa protesen. När du har fått din protes kan det ibland behövas ytterligare något besök för justering av protesen.

Ibland är det möjligt att du kan ha dina egna tänder kvar fram till dess att protesen är klar. Tänderna tas då bort i samband med att protesen lämnas ut.

Om tandläkaren redan vid undersökningen noterar att det behövs specialistkompetens för att få ett gott protesresultat kan tandläkaren remittera dig till specialisttandvården.

Den första tiden med protes

Det behövs tid för att vänja sig vid en protes. Det kan ömma och göra lite ont i början, men det brukar gå över efter en tid. Det krävs också en hel del övning för att lära sig tala och tugga obehindrat med protesen.

Skötsel och rengöring av protes

Skölj din protes och mun efter varje måltid. Rengör protesen ordentligt, med tandborste och tandkräm, två gånger om dagen. Om du har en delprotes så har du även en del egna tänder kvar – det är viktigt att dessa borstas noga morgon och kväll. Glöm heller inte att borsta på slemhinnor och gom om du har en helprotes. Använd då en mjuk tandborste och massera försiktigt.

Du kan fråga din tandläkare eller tandhygienist efter fler råd och tips på hur du tar hand om din mun, dina tänder och din protes på ett optimalt sätt.

Garanti

Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandersättningar. Det är dock ingen garanti på temporära proteser – en tillfällig protes med syftet att sitta under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att man framställer en temporär protes, exempelvis när man vill avvakta resultatet av en viss behandling. Din tandläkare kan berätta mer.

Prisexempel

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 450 kr
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 900 kr
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 11 325 kr
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 11 325 kr
Immediatprotes, inklusive tänder. Innefattar inte justering. 8 765 kr