Senast uppdaterad: 27 september 2023

Livslång njutning börjar med en god munhälsa

Lyssna

Därför finns vi, folkets tandvård. Sedan 1938 har vi arbetat för stockholmarnas bästa. Med 77 kliniker och cirka 2000 skickliga medarbetare erbjuder vi vård av högsta kvalitet i hela länet – från allmäntandvård till avancerad specialisttandvård.

Idag vet vi att en god munhälsa handlar om så mycket mer än friska tänder, den har betydelse för hela vår hälsa. Munnen är ju faktiskt en del av kroppen. Folktandvårdens viktigaste uppdrag är att förebygga ohälsa i munnen. Att till exempel inte få hål i tänderna är bra både för dig som individ och för miljön. Därför handlar en stor del av vår forskning och utveckling om att skapa bästa möjliga kunskap och behandlingsformer utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Kunskapsledare och kunskapsdelare

För att tidigt upptäcka risk för ohälsa samarbetar vi med hälso- och sjukvården, andra regioner och utbildningsinstitut runt om i världen. Genom våra utbildningsinsatser tar vi vår kunskap vidare. Vi tror att när man är kunskapsledare ska man även vara kunskapsdelare. Tillsammans blir vi helt enkelt bättre.
 
Vi utför högkvalitativ tandvård baserat på forskning och med hjälp av senaste tekniken.
Vi tar inga överpriser och vi återinvesterar all vinst i verksamheten och i samhället. Därför är allting vi gör med omsorg för människors tänder och ingenting annat.

Hos oss får du tandvård med ett gott syfte

För att kunna njuta av god mat krävs en fungerande munhälsa. En munhälsa med tänder som gör det tänder ska göra – bita, mala och servera njutning. För livslång njutning börjar med en bra munhälsa. Välkommen till oss livet ut.

Öppna video-dialog

Hela familjen är välkommen till oss

Se hur du anmäler dig och resten av din familj här. Välkomna!
Bli kund hos oss