Fråga oss
Fråga oss
Tandläkare hos Folktandvården Stockholm som genom utveckling ökat sin kompetens.

Senast uppdaterad: 12 april 2021

Kompetens, utveckling och karriär

Lyssna

Som anställd på Folktandvården har du stora utvecklingsmöjligheter. Vi ger dig chansen att kompetensutvecklas och välja flera olika karriärvägar inom företaget.

Kompetens och framtid

Här presenterar vi flera möjligheter för dig att växa och utvecklas hos oss.

Introduktionsprogram

Vi erbjuder ett tvåårigt introduktionsprogram för alla nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. Programmet omfattar handledning, utbildning och auskultation så att du får en så bra start som möjligt här hos oss.

Chefsförsörjningsprogram

För dig som är en framtida ledare har vi ett chefsförsörjningsprogram som pågår under nio månader. Flera tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare som har deltagit i programmet arbetar idag som arbetsledare eller klinikchefer.

Odontologiska utbildningar

Genom vår bredd inom allmäntandvård och specialisttandvård ges du stora möjligheter till vidareutveckling. Vi anordnar odontologiska kurser både för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister, bland annat kan du välja att utbilda sig till ortodontiassistent.

Nischutbildningar

Tandläkare – efter 2 års allmäntjänstgöring kan du gå en nischutbildning inom parodontologi, bettfysiologi, protetik, endodonti eller pedodonti. I nischutbildningen ingår tjänstgöring vid en specialistklinik med tillgång till handledare med specialistkompetens inom ämnesområdet, minst 1 dag per vecka under minst 6 månader, samt en teoretisk del.

För att söka och erhålla nischtandläkarbefattning krävs formell nischtandläkarexamen efter genomgången nischtandläkarutbildning, alternativt genom examination om du redan har fördjupad kompetens inom ett av ämnesområde.

Tandsköterska – för dig som redan arbetar i team med en nischtandläkare inom parodontologi, protetik eller endodonti finns möjlighet att gå en nischtandsköterskeutbildning. Utbildningen innehåller både en praktisk och en teoretisk del.

Tandhygienist – har du dokumenterad kompetens och intresse för parodontologi finns det möjlighet för dig att gå en nischutbildning. Därefter kommer du kunna arbeta med behandling av patienter med parodontit. Utbildningen inleds med teori och auskultationer som följs av klinisk tjänstgöring vid den egna kliniken under 40 veckor. I utbildningen ingår också handledning av tandhygienister från Eastman parodontologi med lång klinisk erfarenhet av parodontal behandling.

Specialistutbildning för tandläkare

För tandläkare finns möjlighet att göra specialiseringstjänstgöring, ST, vilken leder till specialistkompetens inom ett av områdena; bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti eller röntgen. Den treåriga utbildningen innefattar klinisk tjänstgöring, teoretisk utbildning, pedagogisk träning och projektarbete. Som specialisttandläkare har du möjlighet att arbeta inom specialisttandvården.

Områdesansvariga och ambassadörer

Du har också möjlighet att delta i olika arbetsgrupper, nätverk eller att bli områdesansvarig inom exempelvis IT, marknadsföring, miljö, hygien eller Frisktandvård. På så sätt har du möjlighet att själv utvecklas och skapa variation i arbetet.

Resurspoolen

I Resurspoolen arbetar tandsköterskor, tandläkare och tandhygienister med uppdraget att tillfälligt tjänstgöra vid exempelvis kortvariga vakanser eller ökat antal patienter på någon av våra allmäntandvårdskliniker. I Resurspoolen arbetar man med alla patientgrupper och alla typer av behandlingar. Arbetet är varierat och du får möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens.

Fluortant och BVC-informatör

Fluortanter och fluormän arbetar med förbyggande tandhälsoarbete i skolor, de träffar elever i förskoleklass och i klass 5 och håller en lektion på temat friska tänder. I de socioekonomiskt utsatta områdena utbildar de även lärarna och initierar den fortsatta fluorsköljningen. I uppdraget ingår även att träffa och informera föräldragrupper om tandhälsa på barnavårdscentralerna.

Forskning

Forskning är ett prioriterat område för oss på Folktandvården, det är ytterligare en utvecklingsmöjlighet för dig. Vi satsar mycket inom området och har bland annat ett flertal doktorander vars utbildning vi finansierar. I dagsläget pågår det ett fyrtiotal forskningsprojekt inom Folktandvården Stockholm.