Senast uppdaterad: 14 januari 2022

Priser

Lyssna

Här har vi samlat prisexempel på några av våra vanligaste tandvårdsbesök. Priserna är vägledande och kan påverkas av dina individuella tandvårdsbehov. Förslag på behandling och uppgift om just din kostnad kan vi säga först när vi har undersökt din mun.

Här får du information om när och hur du betalar för din tandvård

Basundersökning där tandläkaren tittar om du har hål eller risk för tandlossning och kontrollerar om det finns behov av ytterligare utredning.

Basundersökning av dina tänder och din mun med återkoppling kring din munhälsa och borttagning av mindre mängd tandsten.

Akutbesök där tandläkaren utreder orsak till dina besvär och lagar den tand som är drabbad. Till exempel kan det handla om att en lagning har lossnat.

Akutbesök där tandläkaren utreder orsak till dina besvär och ger sjukdomsbehandling av drabbad tand. Till exempel kan det handla om att du har värk i en tand som kan rotbehandlas.

Akutbesök där tandläkaren utreder orsak till dina besvär och tar bort drabbad tand. Till exempel kan det handla om att du har värk i en tand som tandläkaren bedömer behöver tas bort.

Priserna på sidan är allmänna och vägledande. De kan skilja sig från den faktiska kostnaden som är beroende av hur just ditt behov av tandvård ser ut.

Priser inom allmäntandvården

Här hittar du Folktandvårdens priser inom vanlig allmäntandvård. På Folktandvården Akuten tillkommer 50 procent på priserna vardagar efter klockan 19 och helger.

Priser för specialisttandvård

Se Folktandvårdens priser inom specialisttandvården. Priserna inom specialisttandvården ligger cirka 25 procent över allmäntandvårdens.

Kostar det extra att besöka er på lördagar?

Du betalar samma pris för vanlig allmäntandvård oavsett vilken veckodag du besöker oss, med undantag för besök på Folktandvården Akuten på vardagar efter klockan 19 och helger. Då tillkommer ett prispåslag med 50 procent som gäller för alla behandlingar som påbörjas från klockan 19, oberoende av ankomsttid till akuten.
Kliniker som har lördagsöppet

Kan jag dela upp min tandvårdskostnad?

Hos oss har du möjlighet att dela upp betalningen för din tandvård månadsvis via vårt tandvårdslån. Prata med din tandläkare eller vår personal i receptionen så får du hjälp med att ansöka.
Information om kostnad och grundvillkor för tandvårdslån

Billigare tandvård för pensionärer?

Som pensionär betalar du samma pris för din tandvård som övriga vuxna. Däremot har alla över 64 år ett högre årligt tandvårdsstöd genom det allmänna tandvårdsbidraget, ATB. Det kan du spara i upp till två år och använda som betalning för din tandvård.

Finns det några bidrag för tandvård?

Alla vuxna från 24 år får ett årligt tandvårdsstöd via det allmänna tandvårdsbidraget, ATB. Storleken på det beror på din ålder. Tandvårdsstödet består även av ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, där det sistnämnda kan omfatta dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna.
Vad innebär tandvårdsstödet och vem kan ta del av det

Behandlingar och undersökningar att boka online

I vår webbokning finns information om fler vanliga undersökningar och behandlingar som du kan läsa om, se priser för och boka tid för online på någon av våra kliniker.
Boka tid online i vår webbokning

Tandpriskollen (extern webbplats) 

Jämför priser på tandvård. Tandpriskollen är en oberoende prisjämförelsetjänst som hjälper dig att få en bild av priser inom tandvården och göra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. 

Till Tandpriskollen