Senast uppdaterad: 29 november 2021

För leverantörer

Lyssna

Här kan du ta del av Folktandvårdens upphandlingar och vad som gäller för inköp av varor och tjänster hos oss.

När stat, kommun och landsting ska köpa tjänster och produkter måste de följa lagen om offentlig upphandling, LOU, som gäller inom hela EU. Det innebär bland annat att Folktandvården måste upphandla alla varor och tjänster som köps i konkurrens. Vid varje upphandling sätter vi ihop ett upphandlingsdokument som bland annat beskriver krav på det som ska upphandlas och krav på det som ska uppfyllas.

I första hand använder Folktandvården de ramavtal som Stockholms läns landsting, SLL, tecknat och som gäller för dess verksamheter och bolag. Vi genomför även egna upphandlingar, främst för varor och tjänster som är specifika för tandvårdsverksamheten.

Tröskelvärden

Här hittar du information om tröskelvärden som gäller vid offentlig upphandling. Olika upphandlingsförfaranden och regler gäller beroende på om värdet på en upphandling är över eller under de så kallade tröskelvärdena som revideras vartannat år. De största upphandlingarna över det så kallade tröskelvärdet måste genomföras enligt strikta procedurer.

Varor och A-tjänster

Euro
SEK
Statliga myndigheter 144 000 1 365 782
Övriga myndigheter
(kommuner, landsting,
allmännyttiga bolag,
föreningar och stiftelser) 221 000 2 096 097

Byggentreprenader

Samtliga upphandlande
myndigheter 5 548 000 52 620 561

Folktandvården måste enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, annonsera sina upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Vi gör det på OPIC:s webbplats.

Aktuella upphandlingar

Du hittar våra aktuella upphandlingar och RFI:er på OPIC:s webbplats.

Folktandvården Stockholms upphandlingar
Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier

Tips för anbudsgivare

Här lämnar vi tips till dig som funderar på att lämna anbud i en upphandling.

  • Läs upphandlingsdokumenten, som du hittar på OPIC:s webbplats, i god tid. Var uppmärksam på eventuella ändringar, och/eller förtydliganden, frågor och svar och eventuell övrig information under anbudstiden.
  • Ställ eventuella frågor så tidigt som möjligt under anbudstiden. Kontrollera alla datum.
  • Utforma anbudet enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten. Bifoga dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som vi ställer i dokumenten och se till att de är uppfyllda.
  • Upphandlingsdokumenten och anbud hämtas respektive lämnas elektroniskt via OPIC:s webbplats
  • För anbud som lämnas in efter anbudstiden sker ingen prövning.
  • En anbudsgivare som är dömd för brott eller riskerar att gå i konkurs kan uteslutas från upphandlingen i enlighet med kapitel 10, 1-2§ i LOU.
  • Om du vinner en upphandling tecknas ett ramavtal eller kontrakt med Folktandvården.

Fakturaadress

E-faktura

GLN: 7350004990009
Peppol: 0088:7350004990009
Referens: Kostnadsställenummer (=kliniknummer)
Kontakt: e-faktura.ftv@regionstockholm.se
VAN: Tieto Evry AB

Pappersfaktura

Folktandvården Stockholms län AB
Box 38206
100 64 Stockholm

Ange även referensnummer på fakturan enligt:
REF: FTVxxxx (kostnadsställenummer)

Organisationsnummer

556574-3597

Välkommen att höra av dig om du har frågor!