Hos oss på Folktandvården Stockholm kan du känna dig trygg! Läs mer om hur vi anpassar vår verksamhet gällande covid-19 här.

Fråga oss
Fråga oss
Ett äldre par som ser över sin rätt till tandvårdsstöd hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Tandvårdsstöd

Lyssna

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Tandvårdsstödet, som består av tre delar, omfattar alla vuxna från 24 år som är registrerade hos Försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård, du får det den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år. Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan.

Nivåer för ATB

  • 24-29 år och över 65 år: 600 kronor per år
  • 30-64 år: 300 kronor per år

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. När en åtgärd som ingår i skyddet är registrerat hos Försäkringskassan påbörjas ersättningsperioden. Så snart summan överstiger 3 000 kronor, enligt referenspriset, börjar högkostnadsskyddet gälla. Försäkringskassan betalar aktuell ersättning direkt till din tandläkare.

Referenspris

Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris, ett fast pris som bestäms av staten. Ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut, om inte detta pris är lägre än referenspriset. Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger alltså detta pris till grund för ersättningen. Ligger din tandläkares pris däremot över referenspriset får du betala mellanskillnaden.

  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av referenspriset.
  • Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av referenspriset.

I prislistan ser du tydligt Folktandvårdens priser och referenspriserna.

Här nedan kan du se en film som vi har gjort, för att förklara vad högkostnadsskydd är. 

970x500px_Högkostnadsskydd_film.jpg

Ersättningsperiod

Ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet

Med anledning av covid-19 har Regeringen beslutat om en ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård för de patienter som inte kunnat gå till tandläkaren på grund av pandemin.
Mer information om vad det innebär och vilka det berör

Perioden beräknas 12 månader från att en åtgärd som ingår i högkostnadsskyddet blir registrerat hos Försäkringskassan. Ersättningsperioden kan inte förlängas. Däremot kan du själv avsluta den i förtid och påbörja en ny, vilket kan vara en fördel när du står inför en större behandling.

Prata gärna med din tandläkare om du vill veta mer om tandvårdsstödet.

Om kostander och ersättningar inom tandvården på 1177 Vårdguiden

Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård. Till exempel om du har ökad kariesrisk på grund av muntorrhet eller är infektionskänslig, då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer din rätt till bidrag som sedan dras direkt från tandvårdsräkningen. Ofta krävs läkarintyg, ibland medicinlista och salivsekretionsmätning. Det är Försäkringskassan som betalar ut det särskilda tandvårdsbidraget.

Om STB på 1177 Vårdguiden

Om STB hos Försäkringskassan

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Äldre och personer med sjukdom eller funktionsnedsättningar kan få tandvårdsstöd från regionen. Uppsökande verksamhet är kostnadsfri. För annan tandvård betalar man samma avgift som för ett vanligt sjukvårdsbesök (öppenvårdsavgift) och får samma högkostnadsskydd för som för annan hälso- och sjukvård. Stödet omfattar individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel (exklusive enklare hjälpmedel som till exempel eltandborste, handtag och skaft) samt nedanstående områden.

Hemtandvård

Hemtandvård innebär att du som har tandvårdsstödsintyg (TVI) och omfattas av tandvårdsstödet i länet får personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun och ger dig råd om daglig munvård. Din omvårdspersonal är med under besöket och får utbildning i munvård. Alla som har rätt till hemtandvård blir erbjudna ett besök per år. Den uppsökande verksamheten är upphandlad hos olika vårdgivare av Region Stockholm.

Nödvändig tandvård

Du som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst kan ha rätt till så kallad "nödvändig tandvård". Det är i första hand kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt till den här delen av tandvårdsstödet och hen utfärdar i så fall ett tandvårdsstödsintyg till dig.

Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård i syfte att behandla smärta och obehag i munnen, säkerställa din tuggförmåga och godtagbar estetik. När du besöker tandvården betalar du endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är du äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt. Tandvårdsstödsintyget kan även skrivas ut chef för särskilt boende, ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Om nödvändig tandvård på 1177 Vårdguiden

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter att tidigare ha haft en ätstörningssjukdom. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från regionen.

Om tandvård i samband med olika sjukdomsbehandlingar på 1177 Vårdguiden

Tandvård vid långvariga sjukdomar och funktionsvariationer

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsvariationer behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller på problem med att sköta munhygienen. Läkarintyg krävs. Intyget ska utfärdas av läkare på en särskild blankett till Region Stockholm, som beslutar om du har rätt till stöd. I så fall får du ett så kallat F-kort som du visar upp när du besöker tandvården.

Om tandvård vid funktionsvariation