Ett äldre par som ser över sin rätt till tandvårdsstöd hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 24 februari 2023

Tandvårdsstöd

Lyssna

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Tandvårdsstödet, som består av tre delar, omfattar alla vuxna från 24 år som är registrerade hos Försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård, du får det den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år. Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan.

Nivåer för ATB

  • 24-29 år och över 65 år: 600 kronor per år
  • 30-64 år: 300 kronor per år

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. När en åtgärd som ingår i skyddet är registrerat hos Försäkringskassan påbörjas ersättningsperioden. Så snart summan överstiger 3 000 kronor, enligt referenspriset, börjar högkostnadsskyddet gälla. Det är din tandläkare som hanterar detta med Försäkringskassan så du behöver inte göra något själv.
Här kan du se en film om högkostnadsskydd

Referenspris

Alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet har ett så kallat referenspris. Det är ett fast pris bestämt av staten och ligger till grund för ersättning inom högkostnadsskyddet. Om din tandläkares pris är samma som referenspriset betalar du enligt listan nedan.

Din tandläkare kan dock välja att ta ett annat pris än referenspriset. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset betalar du som kund mellanskillnaden mellan referenspriset och det faktiska priset. Du får bara ersättning motsvarande referenspriset. Om din tandläkares tar ut ett lägre pris än referenspriset baseras ersättningen på det priset.

Det finns även ett fåtal åtgärder som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet. För dessa åtgärder lämnas ingen ersättning alls.

  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av referenspriset.
  • Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av referenspriset.

I prislistan ser du tydligt Folktandvårdens priser och referenspriserna.

Ersättningsperiod

Perioden beräknas 12 månader från att en åtgärd som ingår i högkostnadsskyddet blir registrerat hos Försäkringskassan. Ersättningsperioden kan inte förlängas. Däremot kan du själv avsluta den i förtid och påbörja en ny, vilket kan vara en fördel när du står inför en större behandling.

Prata gärna med din tandläkare om du vill veta mer om tandvårdsstödet.

Om kostnader och ersättningar inom tandvården på 1177 Vårdguiden

Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård. Till exempel om du har ökad risk för karies på grund av muntorrhet eller är infektionskänslig, då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer din rätt till bidrag vilket dras av direkt från din kostnad. Ofta krävs läkarintyg, ibland medicinlista och salivsekretionsmätning. Det är Försäkringskassan som betalar ut det särskilda tandvårdsbidraget.

Om STB på 1177 Vårdguiden

Om STB hos Försäkringskassan

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Äldre och personer med sjukdom eller funktionsnedsättningar kan få tandvårdsstöd från regionen. Uppsökande verksamhet är kostnadsfri, men för annan tandvård betalar man samma avgift som för ett vanligt sjukvårdsbesök och får samma högkostnadsskydd för som för annan hälso- och sjukvård. Stödet omfattar individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel, exklusive enklare hjälpmedel, samt nödvändig tandvård.

Information om regionfinansierad tandvård och patientavgifter på 1177.se

Nödvändig tandvård

Du som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst kan ha rätt till så kallad "nödvändig tandvård". Det är i första hand kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt till den här delen av tandvårdsstödet och hen utfärdar i så fall ett tandvårdsstödsintyg till dig. Tandvårdsstödsintyget kan skrivas ut chef för särskilt boende, ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård som gör att du slipper smärta och obehag i munnen, kan tugga och har tänder som ser fina ut. När du besöker tandvården betalar du samma besöksavgift som inom hälso- och sjukvården. Om du har frikort eller är äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt. 

Om nödvändig tandvård på 1177 Vårdguiden

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva tandvård för infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter tidigare ätstörningssjukdom. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från regionen.

Om tandvård i samband med olika sjukdomsbehandlingar på 1177 Vårdguiden

Tandvård vid långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller problem med att sköta munhygienen. För att ansöka om stöd krävs ett läkarintyg utfärdat av läkare på en särskild blankett till Region Stockholm, vilka tar beslut om du har rätt till ett så kallat F-kort. Det behöver du sen ta med och visa upp när du besöker tandvården.

Om tandvård vid funktionsnedsättning