Personal hos Folktandvården Stockholm erbjuder Fluorbehandling.

Senast uppdaterad: 22 september 2021

Fluorbehandling

Lyssna

En fluorbehandling har stor betydelse för att minska risken för hål i tänderna. Behandlingen består av fluorlack eller fluorgel. Här beskriver vi de båda metoderna närmare.

Om du har stora problem med hål i tänderna kan du behöva en intensivbehandling med fluor som tillägg till den dagliga skötseln. En sådan fluorbehandling kan till och med läka ytliga kariesskador på emaljen.

Tandläkaren gör bedömningen om en fluorbehandling är aktuell för dig och den kan göras antingen i samband med annan behandling eller vid ett separat tillfälle.

Fluorlack

Fluorlacket, som innehåller en hög koncentration av fluor, penslas på tänderna. Lacket får stelna och sitter sedan kvar i flera timmar. Mycket fluor kan på så sätt lagras in i tandemaljen. Om det behövs kan behandlingen upprepas några gånger per år.

Fluorgel

Fluorgel är en tjockflytande vätska som innehåller fluor. Gelen läggs i en personligt anpassad munskena och du får med noggranna instruktioner om hur du ska göra. Sedan sköter du behandlingen hemma. Skenan sätter du över tänderna och låter sitta i fem minuter så att fluorgelen hinner påverka tandytan. Du upprepar behandlingen dagligen, ibland i flera månader.

Prisexempel

Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 1020 kr
Profylaxskena 945 kr
Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 410 kr