För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Förebyggande arbete

Lyssna

Vårt viktigaste jobb på Folktandvården Stockholm är att arbeta med förebyggande tandhälsa och det gör vi bland annat genom olika preventionsprogram.

Tandhälsan i landet har i allmänhet förbättrats, samtidigt som skillnader mellan olika områden har ökat. Med anledning av det har vi på Folktandvården Stockholm utvecklat olika preventionsprogram som syftar till att på olika sätt förbättra tandhälsan i länet.

Kariespreventionsprogrammet

Sedan 2004 arbetar vi med vårt kariespreventionsprogram som syftar till att minska antalet barn och unga med karies, hål i tänderna. Programmets mål är att få alla barn och ungdomar att borsta sina tänder med fluortandkräm två gånger per dag, de yngre med förälders hjälp och de äldre på egen hand.

Kariespreventionsprogrammet är ett brett basprogram för alla barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 3, 5, 7 och 13 år som löper störst risk att drabbas av karies. Det är i de åldrarna barnen får flest nya tänder. Vi erbjuder undersökning och, om det behövs, behandling, ger instruktioner om tandborstning och informerar om god tandhälsa.

I riskområden driver vi dessutom ett förstärkt basprogram med ytterligare insatser. Bland annat undersöker vi barnen redan från två års ålder och ger fluorlack två gånger om året till alla 7- och 13-åringar.

Fluortanten i skolan

Programmet innebär även att fluortanter och fluormän ger lektioner i tandhälsa och kostvanors betydelse till drygt 50 000 elever i förskoleklassen och klass 5 varje läsår. Dessutom får över 8 500 elever i socioekonomiskt svaga områden skölja med fluor.

Utbildning på barnavårdscentraler

Vi besöker också barnavårdscentralerna, BVC och berättar om tandhälsa, kostvanors betydelse och ger dig som förälder råd om hur du ska sköta om ditt barns tänder. Varje år utbildar vi även läkare och sjuksköterskor på BVC i munhälsa.

God munhälsa vid tandställning

I vårt preventionsprogram för dig som får tandreglering ger vi råd och hjälp både före, under och efter behandlingen med tandställning. Det gör vi för att du ska få den motivation och kunskap som behövs för att kunna sköta din munhygien på bästa sätt.

Uppsökande arbete

Vi på Folktandvården Stockholm ansvar också för uppsökande verksamhet på några av Stockholms sjukhem, gruppboenden och egna boenden. Uppdraget riktar sig till äldre och personer med olika funktionsvariationer som omfattas av tandvårdsstödet i Stockholms län. Ansvaret innebär att vi kommer till det särskilda boendet och på plats gör en bedömning av munhälsan en gång per år. Vi utbildar även omvårdnadspersonal i munvård.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt förebyggande arbete eller komma i kontakt med oss är du välkommen att fylla i detta formulär som skickas till tandvårds- och utvecklingsavdelningen.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas