Tandläkare hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 22 april 2022

Förebyggande arbete

Lyssna

För oss på Folktandvården Stockholm är vårt viktigaste uppdrag att arbeta med förebyggande tandhälsa och det gör vi bland annat genom olika preventionsprogram.

Tandhälsan i landet har i allmänhet förbättrats, samtidigt som skillnader mellan olika områden har ökat. Med anledning av det har vi på Folktandvården Stockholm utvecklat olika preventionsprogram som syftar till att på olika sätt förbättra tandhälsan i länet.

Kariespreventionsprogrammet

Sedan 2004 arbetar vi med vad vi kallar kariespreventionsprogrammet och det syftar till att minska antalet barn och unga med karies, hål i tänderna. Programmets mål är att få alla barn och ungdomar att borsta sina tänder med fluortandkräm två gånger per dag, de yngre med förälders hjälp och de äldre på egen hand.

Kariespreventionsprogrammet är ett brett basprogram för alla barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 3, 5, 7 och 13 år som löper störst risk att drabbas av karies. Det är i de åldrarna barnen får flest nya tänder. I programmet erbjuder vi undersökning och om det behövs en behandling. Vi ger även instruktioner om tandborstning och informerar om god tandhälsa.

I riskområden driver vi dessutom ett förstärkt basprogram med ytterligare insatser. Bland annat undersöker vi barnen redan från två års ålder och ger fluorlack två gånger om året till alla 7- och 13-åringar.

Fluortanten i skolan

Preventionsprogrammet innebär även att fluortanter och fluormän besöker skolor och ger lektioner i tandhälsa och kostvanors betydelse till över 50 000 elever i förskoleklass och årskurs 5 varje läsår. Dessutom genomför de fluorsköljning för elever i socioekonomiskt svaga områden.

Utbildning på barnavårdscentraler

Vi besöker också barnavårdscentralerna, BVC, och berättar om tandhälsa, kostvanors betydelse och ger dig som förälder råd om hur du ska sköta om ditt barns tänder. Varje år utbildar vi även läkare och sjuksköterskor på BVC i munhälsa.

God munhälsa vid tandställning

I vårt preventionsprogram ger vi dig som får tandreglering råd och hjälp både före, under och efter behandlingen med tandställning. Det gör vi för att du ska få den motivation och kunskap som behövs för att kunna sköta din munhygien på bästa sätt under den här perioden.

Uppsökande arbete

Vi på Folktandvården Stockholm har också ansvar för uppsökande verksamhet på några av Stockholms sjukhem, gruppboenden och egna boenden. Uppdraget riktar sig till äldre och personer med olika funktionsnedsättningar som omfattas av tandvårdsstödet i Stockholms län.

Vid våra besök på de särskilda boendena, vilka vanligtvis sker en gång per år, gör vi en aktuell bedömning av patientens munhälsa. Vi utbildar även omvårdnadspersonalen i munvård för att de på bästa sätt ska kunna stötta och hjälpa sina boende med deras munhälsa.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt förebyggande arbete eller komma i kontakt med oss är du välkommen att fylla i detta formulär som skickas till tandvårds- och utvecklingsavdelningen.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas