Senast uppdaterad: 09 november 2021

Röntgen

Lyssna

Information om Folktandvårdens röntgenklinik för dig som är vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata. Patienter med behov av röntgenundersökning av tänder och käkar är varmt välkomna till oss.

Kundgrupp

 • Barn, ungdomar och vuxna med behov av specialiströntgenundersökningar av tänder och käkar med angränsande organ och strukturer: käkleder, ansiktsskelett, näsans bihålor, spottkörtlar, etcetera.
 • Patienter med fysiska eller psykiska funktionsvariationer eller uttalade kväljningsreflexer.

Vår kompetens

 • Konsultation och stöd vid diagnostik
 • Implantatutredningar
 • Panoramaundersökningar och cephalografi
 • Utredningar av endodontiska frågeställningar
 • Lägesbestämningar
 • Utredningar av patologiska tillstånd
 • Trauman
 • Käkledsundersökningar
 • Speciell utrustning för patienter som inte klarar intraorala bilder
 • Ge stöd i frågor om odontologisk radiologi, exempelvis diagnostisk, apparatur, undersökningsteknik och strålskydd.

Vi bedriver även forskning och utvecklingsarbete inom odontologisk radiologi samt utbildar tandläkare under specialisttjänstgöring i odontologisk radiologi.

Remisskriterier

Här hittar du vilka remisskriterier som gäller hos oss på Folktandvården Stockholm.

Remisskriterier 2021