För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Röntgen

Lyssna

Information om Folktandvårdens röntgenklinik för dig som är vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata. Patienter med behov av röntgenundersökning av tänder och käkar är varmt välkomna till oss.

Kundgrupp

 • Barn, ungdomar och vuxna med behov av specialiströntgenundersökningar av tänder och käkar med angränsande organ och strukturer: käkleder, ansiktsskelett, näsans bihålor, spottkörtlar, etcetera.
 • Patienter med fysiska eller psykiska funktionsvariationer eller uttalade kväljningsreflexer.

Vår kompetens

 • konsultation och stöd vid diagnostik
 • implantatutredningar
 • panoramaundersökningar och cephalografi
 • utredningar av endodontiska frågeställningar
 • lägesbestämningar
 • utredningar av patologiska tillstånd
 • trauman
 • käkledsundersökningar
 • Speciell utrustning för patienter som inte klarar intraorala bilder
 • Ge stöd i frågor om odontologisk radiologi, exempelvis diagnostisk, apparatur, undersökningsteknik och strålskydd.

Vi bedriver även forskning och utvecklingsarbete inom odontologisk radiologi samt utbildar tandläkare under specialisttjänstgöring i odontologisk radiologi.

Remisskriterier

Här hittar du vilka remisskriterier som gäller hos oss på Folktandvården Stockholm.

Remisskriterier 2021