Stolt tandläkare och medarbetare över Folktandvården Stockholms vision.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Vision

Lyssna

Med ett stort hjärta för för våra patienter och varandra arbetar vi på Folktandvården Stockholm för att göra Stockholms munnar gladare, friskare och mer jämlika. Här kan du ta del av vår vision och våra värderingar.

Vi bidrar till Region Stockholms gemensamma vision ”En attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut” genom att arbeta för en förbättrad tandhälsa. Vi vill att Stockholm ska vara en stolt leende huvudstad, där alla vågar öppna munnen när de vill. Ung eller gammal, var man än bor eller kommer ifrån.

Region Stockholms verksamheter och bolag ska präglas av värderingarna samverkan, pålitlighet, öppenhet, och kompetens.