För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Käkkirurgi

Lyssna

Information om Folktandvårdens käkirurgiska klinik för dig som vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Kundgrupp

Barn, ungdomar och vuxna med behov av kirurgisk behandling av sjukdomstillstånd i käkarna eller behov av implantatkirurgi.

Vår kompetens

  • All dentoalveolär kirurgi, exempelvis operativa extraktioner av tänder och övertaliga anlag och friläggning av retinerade tänder
  • Behandling av cystor, godartade tumörer och käkbensförändringar
  • Enkel till avancerad implantatkirurgi med bentransplantat och benuppbyggnad, men även förberedande bentransplantation vid avancerade tandextraktioner
  • Behandling vid akuta käkledsbesvär så som käkledslåsning, traumatisk artrit och olika typer av luxationer
  • Behandling vid avancerade tand- och käktrauman, mjukdelsskador i läppar och munhåla
  • Hjälp vid akuta blödningar och infektioner efter kirurgi
  • Autotransplantationer
  • Plastikkirurgiska korrigeringar av orala hård- och mjukvävnadsförändringar
  • Oralmedicinska utredningar inklusive behandling av slemhinneförändringar och kirurgi

Vi har bred erfarenhet av psykologiskt omhändertagande, olika sederingsformer, narkos och smärtkontroll.

Klinikens medarbetare deltar i specialistutbildningar inom pedodonti och käkkirurgi. Vi bedriver även nischutbildning i oral kirurgi och implantologi, auskultationsverksamhet samt kliniskt utvecklingsarbete och forskning.