Senast uppdaterad: 09 november 2021

Käkkirurgi

Lyssna

Information om Folktandvårdens käkirurgiska klinik för dig som vårdgivare.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Kundgrupp

Barn, ungdomar och vuxna med behov av kirurgisk behandling av sjukdomstillstånd i käkarna eller behov av implantatkirurgi.

Vår kompetens

  • All dentoalveolär kirurgi, exempelvis operativa extraktioner av tänder och övertaliga anlag och friläggning av retinerade tänder
  • Behandling av cystor, godartade tumörer och käkbensförändringar
  • Enkel till avancerad implantatkirurgi med bentransplantat och benuppbyggnad, men även förberedande bentransplantation vid avancerade tandextraktioner
  • Behandling vid akuta käkledsbesvär så som käkledslåsning, traumatisk artrit och olika typer av luxationer
  • Behandling vid avancerade tand- och käktrauman, mjukdelsskador i läppar och munhåla
  • Hjälp vid akuta blödningar och infektioner efter kirurgi
  • Autotransplantationer
  • Plastikkirurgiska korrigeringar av orala hård- och mjukvävnadsförändringar
  • Oralmedicinska utredningar inklusive behandling av slemhinneförändringar och kirurgi

Vi har bred erfarenhet av psykologiskt omhändertagande, olika sederingsformer, narkos och smärtkontroll.

Klinikens medarbetare deltar i specialistutbildningar inom pedodonti och käkkirurgi. Vi bedriver även nischutbildning i oral kirurgi och implantologi, auskultationsverksamhet samt kliniskt utvecklingsarbete och forskning.