Senast uppdaterad: 27 september 2021

Tillgänglighet

Lyssna

Här beskriver vi hur folktandvardenstockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Folktandvården Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Upptäcker du andra brister ber vi dig att kontakta oss så vi får möjligheta att åtgärda dessa. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folktandvardenstockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta oss på följande sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Lämna synpunkter till myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vissa dokument på webbplatsen är inte tillgängliga enligt gällande tillgänglighetskrav.

Hur vi testat webbplatsen

ETU har gjort en oberoende granskning av folktandvardenstockholm.se.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

Senaste bedömningen gjordes den 7 november 2019 och är godkänd av ETU.

Webbplatsen publicerades den 23 november 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 oktober 2020.