Senast uppdaterad: 08 mars 2023

Verksamhet och organisation

Lyssna

Här får du veta mer om Folktandvårdens verksamhet och organisation, bland annat vårt förebyggande arbete för bättre munhälsa.

Hos oss på Folktandvården är du som kund alltid i fokus. Vi har nära 2 000 kompetenta medarbetare som med hög kvalitet, kompetens och socialt engagemang erbjuder en professionell och trygg tandvård samt ett personligt bemötande för länets invånare.

Det här arbetar vi med

Vår kärnverksamhet är tandvård som vi bedriver på cirka 80 kliniker runt om i länet. Vi är verksamma inom områdena allmäntandvård och specialisttandvård.

Brett utbud för olika behov

Folktandvården erbjuder ett brett utbud av tjänster, från allmäntandvård till högspecialiserad specialisttandvård, för invånarnas olika vårdbehov. Inom allmäntandvården, som är vår största verksamhet, finns även orofacial medicin med särskild kompetens i att vårda kunder med olika medicinska diagnoser samt funktionsnedsättningar. Vid dessa enheter finns även möjligheter till narkostandvård och särskilda team för tandvårdsrädda patienter.

Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården och finns inom alla olika specialistområden. Huvuddelen av vår specialisttandvård är koncentrerad till Folktandvården Easmaninstitutet men finns också på flera andra kliniker inom länet. En stor del av remissflödet till specialisttandvården kommer från privattandläkare eller från sjukvården.

Folktandvården Eastmaninstitutets historia

George Eastman är mest känd som uppfinnaren av rullfilmen och kodakkameran samt grundaren av Eastman Kodak Company.

Hans intresse för tandvård visades för första gången 1909 när han bestämde sig för att ge ett bidrag till en tandläkarförening som förmedlade tandvård till mindre bemedlade barn i hans hemstad Rochester i USA. Drömmen gick i uppfyllelse 1917 då Eastman Dental Center öppnade i Rochester. I rask följd startades liknande centrum med hjälp av donationer från George Eastman i London, Rom, Bryssel, Paris och till sist, 1936, i Stockholm.

Huset började byggas 1932, samma år som George Eastman avled. Den 25 april 1936 invigdes Eastmaninstitutet i närvaro av prins Gustav Adolf. Byggnaden är i funkisstil, i ljus terrasinputs och ritad av arkitekten Waldemar Johansson.

Under 2014-2016 genomfördes en omfattande och varsam renovering av huset både invändigt och utvändigt, invigningen ägde rum den 25 april 2016.

Hälsofrämjande vård och utveckling

I våra uppgifter ingår även förebyggande tandhälsovård för hela befolkningen i länet, utbildning av vårdpersonal, utbildning av blivande specialisttandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete.

Vårt program för kariesprevention har fått mycket beröm och är en viktig del i det förebyggande arbetet med målet att förbättra tandhälsan i länet. Läs mer: