Fråga oss
Fråga oss
Glad senior patient

Senast uppdaterad: 17 november 2021

Hemtandvård

Lyssna

Folktandvårdens mobila tandvård erbjuder hemtandvård med omtanke för dig som bor på särskilt boende. Du får både behandlande, förebyggande och akut tandvård, anpassat efter dina behov och med hög grad av omhändertagande.

Vi finns i hela länet och erbjuder en obruten vårdkedja i nära samverkan med sjukvården. Genom att vi arbetar i nära samverkan främjar vi god och säker journalföring och dialog mellan tandvården och vården.

Folktandvården har lång erfarenhet av tandvård för äldre patienter. Via forskning och fortbildning utvecklar vi ständigt vår kompetens i samverkan med Akademiskt centrum för äldretandvård.

Vi erbjuder hemtandvård på vård- och omsorgsboenden

  • Vi kommer till ditt boende och gör munhälsobedömning samt utbildar och stödjer vårdpersonalen i det dagliga arbetet med din munhygien.
  • Som ny patient gör vi en munhälsobedömning på dig i nära samarbete med läkare och vårdpersonal. På så sätt minimerar vi komplikationer och säkerställer att du får en god och säker tandvård.
  • Vi erbjuder behandling på plats med vår mobila utrustning. Två gånger per år kommer vi med en mobil tandläkarstol till boendet ett antal veckor. 
  • Dessutom kommer vår tandhygienist på regelbundna besök för att säkerställa munvården och din munhälsa.
  • Vi erbjuder även besök av akutteam med tandläkare och tandhygienist vid behov.
  • Vid större vårdbehov får du tandvård på närliggande klinik inom Folktandvårdens specialisttandvård och de kliniker som arbetar inom orofacial medicin. Där kan vi erbjuda tandvård under narkos, avancerad kirurgi, protetik med mera.

Välj Folktandvården

Vi på Folktandvården Stockholm erbjuder dig trygg hemtandvård med omtanke i en obruten vårdkedja.