Senast uppdaterad: 01 november 2021

Remisser

Lyssna

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Webbremisser

Du som vårdgivare kan skicka in digitala remisser till våra kliniker. För att ansluta till tjänsten behöver du ett e-tjänstekort med SITHS–certifikat. Du behöver också ha Net-ID installerat på din dator enligt anvisningar från din SITHS-leverantör.

Beställa e-tjänstekort

Skicka digital remiss - steg för steg

Logga in med ditt SITHS –kort och registrera dig och din klinik.

Tänk på att den som ska vara praktikansvarig är den som först ska logga in och registrera sig och kliniken.

Det finns två olika roller: 

Praktikansvarig – Den som hanterar remisser samt lägger till och granskar klinikens användare. Tilldelning av denna behörighet ges av en administratör hos oss på Folktandvården.

Användare - Denna behörighet tilldelas av praktikansvarig och möjliggör att hantera remisser.

Under hjälpmenyn finns anvisningar hur du navigerar i systemet och kommer igång att skicka remisser.

Remisser till Folktandvården Eastmaninstitutet

Om du brukar skicka dina remisser till Eastmaninstitutet via Libretto fortsätter du med den rutinen även fortsättningsvis. Annars skickar du in dina remisser per post.

Folktandvården Eastmaninstitutet
(namn på mottagande avdelning)
Box 6031
102 31 Stockholm