Hos oss på Folktandvården Stockholm kan du känna dig trygg! Läs mer om hur vi anpassar vår verksamhet gällande covid-19 här.

Fråga oss
Fråga oss
Tandläkare hos Folktandvården Stockholm erbjuder hjälp med rotbehandling.

Senast uppdaterad: 22 september 2021

Rotfyllning

Lyssna

Om din tands inre är skadat kan det leda till infektion och behov av rotbehandling. Efter att du fått tanden rengjord och rotfylld kan den fungera som vanligt igen.

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre. Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal. Det är infektionen som gör att du får tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Efter en lyckad rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen.

Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning.

Boka tid för rotfyllning

Vi erbjuder rotbehandling på våra allmäntandvårdskliniker. Behandlingen sker ofta stegvis där vi vid första besöket undersöker vi dina tänder och planerar in när rotbehandlingen ska genomföras. I vissa fall påbörjar vi rotbehandlingen redan vid första besöket, men även i dessa fall bokar vi in ett nytt besök då behandlingen slutförs.

Enklast bokar du tid för det inledande besöket via vår webbokning, välj bokningsalternativet ”Andra besvär” och skriv i rutan för meddelande till klinik att det avser planering av rotfyllning. Har du däremot feber eller värk, ring någon av våra kliniker direkt.

Vid komplicerade eller särskilda behov remitterar vi dig vidare till specialisttandvården.

Det här gör tandläkaren vid en rotfyllning

  • Undersöker och röntgar tanden.
  • Öppnar en väg in till rotkanalen, tar bort resterna av tandpulpan och gör rent i rotkanalen.
  • Lägger guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden, i den tomma rotkanalen.
  • Fyller igen öppningen på samma sätt som vid lagning av ett vanligt hål.

Ibland behövs det mer än ett tillfälle för att behandla tanden. I de fallen fyller tandläkaren tanden med ett bakteriedödande medel och ger dig en provisorisk fyllning, innan det är dags för tanden att rotfyllas permanent.

Lätt och smärtfri behandling

De flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen av rotfyllningen sker lätt och smärtfritt. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion. Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna. Om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning.

Prisexempel

Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 160 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 510 kr
Akut trepanation och kavumextirpation 1 170 kr