Tandläkare hos Folktandvården Stockholm erbjuder hjälp med rotbehandling.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022

Rotfyllning

Lyssna

Om din tands inre är skadat kan det leda till infektion och behov av rotbehandling. Efter att du fått tanden rengjord och rotfylld kan den fungera som vanligt igen.

Om ett hål är djupt eller om du slagit i din tand kan tandens inre, den så kallade rotkanalen, ha skadats. Om tanden är skadad kan det bildas bakterier inuti tanden, som på sikt kan ge tandvärk och infektioner i tandbenet. En skada inuti tanden läker sällan av sig självt utan kräver oftast behandling hos en tandläkare. Vid en rotfyllning rengörs rotkanalen och tanden kan sedan fungera som vanligt igen.

Boka tid för rotfyllning

Vi erbjuder rotbehandling på våra allmäntandvårdskliniker. Behandlingen innebär oftast flera besök där vi vid första besöket undersöker tanden och planerar för hur och när rotbehandlingen ska genomföras. I vissa fall kan vi påbörja rotbehandlingen redan vid första besöket.

Enklast bokar du tid för det inledande besöket via vår webbokning, välj bokningsalternativet ”Andra besvär” och skriv i rutan för meddelande till klinik att det avser planering av rotfyllning. Har du däremot feber eller värk, ring någon av våra kliniker direkt.

Vid mer komplicerade fall eller särskilda behov finns det möjlighet att bli remitterad till någon av våra specialistkliniker.

Det här gör tandläkaren vid en rotfyllning

  • Undersöker och röntgar tanden.
  • Öppnar upp tanden och rengör tandkanalen från bakterier. Du får bedövning om du önskar det.
  • När tanden är rengjord och fri från bakterier stängs rotkanalen ihop med ett särskilt material avsett för rotfyllningar.
  • Ibland kan det behövas mer än ett tillfälle för att färdigbehandla tanden.

Prisexempel

Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 680 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 320 kr
Akut rotbehandling 1 310 kr