Patient med tandvårdsfobi får professionell hjälp hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022

Tandvårdsfobi

Lyssna

Ibland kan rädslan för tandläkaren vara så stor att den hindrar dig från att besöka tandvården. Låt oss hjälpa dig, vi har lång erfarenhet och behandlingsprogram för dig med tandvårdsfobi.

Tandvårdsfobi kallas ibland även för "tandläkarskräck", men många gånger är det inte tandläkaren som person man är rädd för. De flesta tandvårdsrädda beskriver snarare att det är hela tandvårdssituationen som är jobbig. Det kan vara specifika saker som till exempel tandläkarens instrument, bedövningssprutan, lukten eller borren. Men det kan också vara en oro för att bli negativt bedömd, en känsla av att inte ha kontroll, en rädsla för kväljningar eller att behandlingen skall göra ont.

Fem procent undviker tandvården

Cirka fem procent av befolkningen som lider av en så stark tandvårdsrädsla att de oftast undviker all kontakt med tandvården under flera år, trots ibland svåra smärtor från tänderna.

Våra tandläkare har kunskap och lång erfarenhet av att bemöta och behandla patienter med tandvårdsrädsla, både vuxna och barn. Att bara få prata med en erfaren tandläkare som tar problemet på allvar och att få lite extra tid brukar vara till stor hjälp. Känner du däremot att detta inte räcker för dig så har vi specialistkliniker och behandlingsprogram just för dig.

Behandlingsprogram

Vi erbjuder ett psykologiskt behandlingsprogram för dig som lider av extrem tandvårdsrädsla. Programmet har ett kognitiv-beteendeterapeutiskt (KBT) upplägg som minskar din rädsla innan du gör din tandbehandling hos tandläkaren. Behandlingsarbetet sker i samarbete med psykolog och speciellt utbildade tandvårdsteam (tandläkare och tandsköterska).

Enligt vetenskapliga studier ger denna typ av behandling goda och kvarstående resultat för nästan alla patienter som genomgår den. De flesta blir av med sin rädsla helt, men övriga brukar hitta strategier som gör att de ändå klarar av tandvården. För att den starka rädslan inte ska komma tillbaka är det viktigt att ha en regelbunden kontakt med tandvården efter avslutad psykologisk behandling.

Vi erbjuder även tandvård under olika former av lugnande medicinering, lustgas eller narkos i de fall det psykologiska behandlingsprogrammet inte är aktuellt.

Behov av extra stöd

På vår klinik i Skanstull finns psykologer direkt på plats som erbjuder psykologiska behandlingsprogram.

På Danderyds sjukhus erbjuds narkos vid större behandlingsbehov.

Här hittar du mer information: 

Folktandvården Skanstull

Folktandvården Danderyds sjukhus Orofacial medicin (endast narkos)

Ekonomiskt stöd

Du som är tandvårdsrädd kan i vissa fall få ekonomiskt stöd av regionen för att bearbeta din rädsla genom vårt behandlingsprogram. Stödet vänder sig till dig som är motiverad att satsa på din behandling just nu, har ett lite större tandvårdsbehov och som på grund av rädslan under en längre tid har undanhållit dig från att besöka tandvården trots besvär från munnen. Vi hjälper dig med ansökan om ekonomiskt stöd för behandling av rädslan. Kontakta ovanstående kliniker för mer information.