Patient med tandvårdsfobi får professionell hjälp hos Folktandvården Stockholm.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022

Tandvårdsfobi

Lyssna

Ibland kan rädslan för tandläkaren vara så stor att den hindrar dig från att besöka tandvården. Låt oss hjälpa dig, vi har lång erfarenhet för dig med tandvårdsfobi.

Tandvårdsfobi kallas ibland även för "tandläkarskräck", men många gånger är det inte tandläkaren som person man är rädd för. De flesta tandvårdsrädda beskriver snarare att det är hela tandvårdssituationen som är jobbig. Det kan vara specifika saker som till exempel tandläkarens instrument, bedövningssprutan, lukten eller borren. Men det kan också vara en oro för att bli negativt bedömd, en känsla av att inte ha kontroll, en rädsla för kväljningar eller att behandlingen skall göra ont.

Fem procent undviker tandvården

Cirka fem procent av befolkningen som lider av en så stark tandvårdsrädsla att de oftast undviker all kontakt med tandvården under flera år, trots ibland svåra smärtor från tänderna.

Våra tandläkare har kunskap och lång erfarenhet av att bemöta och behandla patienter med tandvårdsrädsla, både vuxna och barn. Att bara få prata med en erfaren tandläkare som tar problemet på allvar och att få lite extra tid brukar vara till stor hjälp. Känner du däremot att detta inte räcker för dig så har vi specialistkliniker just för dig. Vi erbjuder tandvård under olika former av lugnande medicinering, lustgas eller narkos i de fall det är till hjälp. 

Behov av extra stöd

På Danderyds sjukhus erbjuds narkos vid större behandlingsbehov.

Här hittar du mer information: 

Folktandvården Danderyds sjukhus Orofacial medicin