För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare på Folktandvården Stockholm med visir och munskydd.

Publiceringsdatum: 05 oktober 2020

Folktandvårdens särskilda covid-19-uppdrag förändras

Lyssna

Folktandvården ger på uppdrag av Region Stockholm akut tandvård till invånare som har eller kan ha covid-19. Nu förändras delar av uppdraget då behoven har minskat, men vi hjälper fortsatt alla som har eller kan ha covid-19 och behöver akut tandvård.

”Det är glädjande att antalet patienter med covid-19 som söker tandvård hos oss nu är betydligt färre än i våras. Samhällsansvar är viktigare än någonsin i rådande situation och jag är stolt över våra medarbetares insatser för invånarnas tandhälsa och att vi stöttat sjukvården med skyddsmaterial när det behövdes som mest”, säger Eva Ljung, vd på Folktandvården Stockholm

Vi på Folktandvården Stockholm har fått tre särskilda uppdrag under coronapandemin. Dessa beslutades av Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL), Region Stockholms särskilda ledning vid kris, under våren 2020.

  • Telefonrådgivning till invånare med akuta tandbesvär som samtidigt har symtom som kan vara förknippade med covid-19 samt triagering, det vill säga snabb förstahandsbedömning av vårdbehov och vägledning. Folktandvården behåller fortsatt detta uppdrag.
  • Akuttandvård till invånare med misstänkt eller bekräftad covid-19. Uppdraget kvarstår men kapaciteten minskas.
  • Mobil akuttandvård till invånare med misstänkt eller bekräftad covid-19, som har tandvårdsstödsintyg och bor i egen bostad (EGBO), särskild boende (SÄBO) och vid LSS-boende. Detta uppdrag avslutas.

Telefonrådgivning och vägledning vid akuta tandbesvär fortsätter

Folktandvården Akuten har ett särskilt uppdrag att ge telefonrådgivning till alla invånare som har akuta tandbesvär och samtidigt har eller kan ha covid-19. Av dessa kan vissa behöva akut tandbehandling och våra tandläkare på Akuten ska efter bedömning triagera dessa till vår klinik på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Folktandvården behåller fortsatt detta uppdrag.
Folktandvården Akuten

Tandakut för coronapatienter minskas

De telefonsamtal som triageras från vår akutklinik till vår klinik på Karolinska Huddinge bedöms av eller i samråd med specialisttandläkare med kompetens inom infektionssjukdomar. Vid behov får personen akut tandbehandling på den särskilda coronamottagning där invånare med akuta tandbesvär som är eller kan vara smittade av covid-19 får hjälp. Mottagningen startades i våras av oss på Folktandvården i samverkan med Karolinska Institutet och finns på Karolinska Huddinge.

Då behovet har minskat, från akutbehandling av 30 personer under april månad till behandling av en person under augusti, minskas nu uppdraget om akuttandvård till en halv dag per vecka. Folktandvården har beredskap för att snabbt skala upp igen om ökat behov uppstår.

Mobila covidteam avslutas

Uppdraget till Folktandvårdens mobila team att ge akuttandvård till invånare med misstänkt eller bekräftad covid-19, som har tandvårdsstödsintyg och bor i egen bostad (EGBO), särskild boende (SÄBO) och vid LSS-boende, avslutas.

Folktandvårdens mobila akutteam har behandlat ett tiotal patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 under våren och försommaren. Under juli och augusti har inga sådana patienter behandlats.

Berörda patientgrupper kan nu söka tandvård från valfri leverantör av mobil tandvård. För dig som sedan tidigare har mobil tandvård från oss på Folktandvården erbjuder vi nu fortsatt samma tandvård som innan coronapandemin.