För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Glad patient i stolen hos tandläkaren på Folktandvården Stockholm.

Publiceringsdatum: 25 maj 2020

Nu skalar Folktandvården upp verksamheten

Lyssna

Nu kan vi på Folktandvården Stockholm ytterligare skala upp vår verksamhet. Tillgången på skyddsmaterial i regionen har förbättrats och det möjliggör att vi nu stegvis kan gå tillbaka till full verksamhet.

”Det är glädjande att vi på Folktandvården kan öppna upp och att ta emot fler patienter. Genom att börja beta av den vårdskuld som covid-19 lett till mildrar vi pandemins konsekvenser för våra patienter, för våra verksamheter, för regionen och för samhället som helhet”, säger Eva Ljung, vd på Folktandvården Stockholm.

Återgång till full verksamhet i två steg

I och med att tillgången på skyddsmaterial i regionen nu har förbättrats kan vi efter beslut från Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) skala upp och stegvis gå tillbaka till full verksamhet. Från den 1 juni kommer vi att öka verksamheten i ett första steg och från och med den 22 juni återgår vi till full verksamhet.

Med anledning av RSSL:s beslut säger vi upp nuvarande lokala avtal om korttidsarbete.

Anpassningar under covid-19-pandemin

Vi på Folktandvården Stockholm tar fortsatt ansvar och följer rekommendationer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19.

Utöver att vår personal alltid är noga med att följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning, innebär detta några nya rutiner. Bland annat att vi ringer upp dig i anslutning till din bokade tid, för att säkerställa att du inte har några sjukdomssymtom. Vi anpassar också våra väntrum och uppmanar att du undviker ta med sällskap till kliniken. Likaså anpassar vi de besök som du över 70 år eller patienter inom andra riskgrupper behöver göra.

Våra kliniker har även för närvarande förstärkt städning och vi uppmuntrar dig som patient till kontantfri betalning via kort eller Swish.

Bakgrund

Till följd av coronapandemin har bristen på skyddsmaterial varit stor i Stockholmsregionen och för att stötta sjukvården med material har vi på Folktandvården därför haft begränsad verksamhet under våren.

I mars startade vi också, i samverkan med Karolinska Institutet, en särskild coronamottagning för barn och vuxna med bekräftad eller misstänkt smitta och akuta tandbesvär. För samma grupp startade vi även en mobil akutenhet för personer med tandvårdsstödsintyg på särskilt boende eller i hemmet.

Den särskilda coronamottagningen och det mobila akutteamet för coronasmittade kommer vi att ha kvar så länge behovet kvarstår.