För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare på Folktandvården Stockholm med visir och munskydd.

Publiceringsdatum: 17 april 2020

Tandvård på fler kliniker hos Folktandvården

Lyssna

Vi på Folktandvården Stockholm har fortsatt begränsad verksamhet för att stötta sjukvården med skyddsmaterial, men nu fördelat på fler öppna kliniker. På så sätt kan vi bidra till att begränsa smittspridningen i samhället.

Vårt främsta mål är förbättrad tandhälsa och uppdraget från Region Stockholm är att fortsatt erbjuda tandvård till regionens invånare. Folktandvårdens behov av skyddsmaterial står i dagsläget inte i konflikt med sjukvårdens behov.

”Genom att fortsätta bedriva tandvård uppfyller vi inte bara vårt uppdrag, vi mildrar också de långsiktiga konsekvenser som covid-19 har för våra patienter, för våra verksamheter, för regionen och för samhället som helhet”, säger Eva Ljung vd på Folktandvården Stockholm.

Genom att nu erbjuda tandvård i samma begränsade skala men fördelat på fler kliniker, bidrar vi till att begränsa spridningen av covid-19. Kortare resor till klinik i närområdet och färre personer på varje klinik ökar säkerheten för våra patienter och medarbetare.

Från och med den 20 april är samtliga kliniker inom allmäntandvården öppna, med något enstaka undantag. Folktandvårdens specialisttandvård och medicinska tandvård är som tidigare begränsad men samtliga kliniker är öppna och tar emot patienter.

Den tandvård som erbjuds i dagsläget är akut tandvård och tandvård där fördröjd behandling kan leda till framtida besvär, till exempel vid akut värk och infektion eller slutförande av en behandling. För vissa patientgrupper med större behov kan även undersökningar vara aktuellt.

Vilka av Folktandvårdens kliniker är öppna? 

Här på vår hemsida kan du se eventuella förändringar av vår verksamhet. På klinikernas sidor ser du öppettider och telefontider. Om din klinik har tillfälligt stängt hittar du hänvisning till öppen klinik i närheten.

Akuta tandproblem vid smitta eller misstänkt smitta

Vid sjukdom – covid-19, feber, hosta och förkylningssymptom – och akuta tandvårdsbesvär, måste du fortsatt ringa till din ordinarie tandläkare och berätta om de besvär som du upplever i munnen. Det gäller både dig som vanligtvis går hos oss på Folktandvården och dig som annars går hos annan tandvårdsaktör. Din tandläkare ger dig råd om det går att vänta med behandling tills du har tillfrisknat eller om du behöver få vård snabbare. 

Du som omfattas av nödvändig tandvård och är eller kan vara smittade av covid-19 kontaktar Folktandvårdens mobila enhet.

Om behandling krävs

Om tandläkaren bedömer att akut tandvård är nödvändig kommer tid bokas på Folktandvårdens särskilda mottagning för coronapatienter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Mottagningen är ett samarbete mellan Folktandvården och institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet.

Du som omfattas av nödvändig tandvård får hjälp av Folktandvårdens mobila enhet.