För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare på Folktandvården Stockholm i behandlingsrum med tom patientstol.

Publiceringsdatum: 29 april 2020

Alla kliniker på Folktandvården öppna trots infört korttidsarbete

Lyssna

Den 4 maj inför vi på Folktandvården Stockholm korttidsarbete för våra medarbetare. Anledningen är den pågående coronapandemin i samhället. Klinikerna är fortsatt öppna och du har samma möjligheter att få tandvård.

”Korttidsarbete är ett sätt att anpassa oss till situationen och den begränsade verksamhet som vi i dagsläget bedriver”, säger Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef på Folktandvården Stockholm. ”Det ger oss möjlighet att säkerställa en kraftfull återstart så snart situationen tillåter.”

Vi erbjuder tandvård till fler

Vi på Folktandvården har begränsat vår verksamhet för att hjälpa sjukvården med den materialbrist som covid-19 orsakat. Nu när tillgången på skyddsmaterial ser något bättre ut har vi kunnat börja öppna upp vår verksamhet igen.

”Genom att fortsätta bedriva tandvård uppfyller vi inte bara vårt uppdrag, vi mildrar också de långsiktiga konsekvenser som covid-19 har för våra patienter, för våra verksamheter, för regionen och för samhället som helhet”, säger Eva Ljung vd på Folktandvården Stockholm.

Alla våra kliniker är öppna och tar emot patienter, med något enstaka undantag, och vi kommer fortsatt erbjuda dig tandvård under den här perioden med korttidsarbete.

Behov inom sjukvården kan avbryta korttidsarbetet

Hos oss på Folktandvården finns det många frivilliga medarbetare som vid behov är beredda att rycka in och arbeta i sjukvården om situationen skulle bli ytterligare ansträngd. Vi har en tät dialog med den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) om detta och blir det aktuellt kan det innebära att korttidsarbetet avbryts.

Om korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetstiden under en begränsad period är kortare än vanligt. Även lönen blir något lägre än den ordinarie lönen, vilket delvis finansieras via stöd från Tillväxtverket.

Stödet för korttidsarbete har införts för att stötta företag vars intäkter är kraftigt påverkade av covid-19-pandemin. Det var strax innan påsk som det kom ett förtydligande om att också offentligt ägda bolag har möjlighet att söka stödet.

Sobona, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har tecknat en central överenskommelse om korttidsarbete med berörda fackliga arbetstagarorganisationer. På Folktandvården Stockholm tecknade vi en lokal överenskommelse om korttidsarbete med de fackliga organisationerna Vision, Tjänstetandläkarna och SRAT. Därefter tog vår styrelse beslut om att införa korttidsarbete för våra medarbetare från och med den 4 maj.

Folktandvården anpassar verksamheten efter rådande situation

Covid-19 kommer att påverka samhället under lång tid och flera, ibland snabba, anpassningar kommer behöva göras. Folktandvården tar fortsatt ansvar genom att hålla sig uppdaterade och vara följsamma till gällande riktlinjer. På Folktandvårdens hemsida framgår eventuella förändringar av verksamheten.