För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Publiceringsdatum: 04 maj 2020

Tandvård för alla hos oss på Folktandvården

Lyssna

Nu kan vi på Folktandvården Stockholm åter ta emot dig som patient, oavsett ålder, där fördröjd tandvård kan leda till framtida besvär. Det innebär att också du som är över 70 år är välkommen till oss, en grupp vi även fortsatt är extra försiktiga med enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När akutsjukvården i regionen sattes under press av coronapandemin fanns initialt stora brister på skyddsmaterial. Under denna period begränsade vi på Folktandvården Stockholm vår verksamhet till att enbart erbjuda akut tandvård så att skyddsmaterial kunde frigöras till sjukvården. Detta för att dra vårt strå till att rädda liv i en extraordinär situation.

Tandvård till fler patienter, även dig som är över 70 år

Idag är materialsituationen i sjukvården något bättre och vi har därför kunna börja öppna upp vår verksamhet igen.

Alla kliniker är öppna, med enstaka undantag, och tar åter emot dig som patient. Det gäller även dig som är över 70 år. I första hand erbjuder vi tandvård där fördröjd behandling kan leda till framtida besvär och varje patientgrupp hanteras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen och skydda riskgrupper.

Nivån på vår verksamhet beslutas och omprövas regelbundet av den regionala sjukvårdsledningen.