För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare på Folktandvården Stockholm tar emot patienter med smitta av covid-19.

Publiceringsdatum: 07 april 2020

Akuttandvård för coronasmittade

Lyssna

Sedan mitten på mars har vi på Folktandvården Stockholm tagit emot personer som är smittade eller kan vara smittade av covid-19 på vår akutklinik vid Karolinska Huddinge. Nu ökar antalet patienter.

”Vi ser en ökning av antalet patienter som behöver akut tandvård och samtidigt är bekräftat smittade av covid-19 eller har förkylnings- eller influensaliknande symtom”, berättar Johan Lundström, klinikchef på Folktandvården Stockholm som öppnat en särskild mottagning för coronapatienter med akuta tandbesvär.

Det är på uppdrag av Region Stockholm som vi på Folktandvården för närvarande tar hand om regionens akuttandvårdspatienter. Tillsammans med Karolinska Institutet ansvarar vi för akuttandvård till personer som är eller kan vara smittade av covid-19.

”Tät samverkan mellan Folktandvården Stockholm och Karolinska Institutet har gjort det möjlig att på kort tid säkra omhändertagande av barn och vuxna som behöver akut tandvård och samtidigt är eller kan vara smittade av covid-19”, säger Johan Lundström, klinikchef på Folktandvården Stockholm och Georgios Tsilingaridis, avdelningschef på odontologiska institutionen vid Karolinska Institutet.

Akuta besvär och förkylningssymptom

För att minska smittspridning måste du som har akuta tandbesvär och samtidigt förkylningssymtom eller influensaliknande symtom, som feber, hosta eller luftvägsinfektion, ringa till en av våra kliniker för att få hjälp och vägledning. Alla våra kliniker har öppet per telefon.

När du ringer bedömer en tandläkare om det är aktuellt för dig att få behandling på Folktandvårdens särskilda coronamottagning på Karolinska Huddinge. För att komma dit måste du ha en bokad tid, ingen drop in erbjuds.

Hög kompetens och lång erfarenhet

Kliniken på Karolinska Huddinge är för närvarande avdelad. I den ena delen finns klinikens vanliga patienter som är inneliggande på sjukhuset och i den andra separata delen med egen ingång hanteras patienter som har eller kan ha covid-19.

– Våra medarbetare på Folktandvården Karolinska Huddinge arbetar till vardags med tandvård till patienter som har infektioner eller är särskilt infektionskänsliga. Vi har kompetens, erfarenhet och skyddsutrustning för att hjälpa sjuka patienter med den tandvård som de behöver, säger Johan Lundström.

Nära samverkan med Karolinska Institutet

Personalen på Folktandvården på Karolinska Huddinge behandlar vanligtvis bara vuxna patienter, men i samverkan med pedodontiavdelningen vid Karolinska Institutet tar man nu också hand om barn som behöver akut tandvård och samtidigt har symtom som kan tyda på covid-19.