Senast uppdaterad: 13 juli 2018

Medicinsk tandvård

Lyssna

Till oss på medicinsk tandvård är du med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsvariationer välkommen. Våra kliniker finns på sjukhus eller sjukhem.

Vår personal har särskild kompetens och erfarenhet att ta hand om dig med särskilda behov. Vi hjälper dig bland annat inom dessa områden.

  • Inför kirurgiska och medicinska ingrepp.
  • Vid fysiska eller psykiska funktionsvariationer.
  • Geriatrisk tandvård för dig som är äldre och sjuk.

Program för tandvårdsfobi

På våra kliniker vid Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus erbjuder ett program för att hjälpa dig med extrem tandvårdsrädsla och erbjuder även narkostandvård och lustgas vid behov.

Hemtandvård

Vi erbjuder mobil tandvård med omtanke för dig som behöver vård under större delen av dygnet. Genom att vi finns i hela länet kan vi erbjuda en obruten vårdkedja i nära samverkan med sjukvården. Med hemtandvård kan du få både behandlande, förebyggande och akut tandvård, anpassat efter dina behov och med hög grad av omhändertagande.

Så gör du för att komma till oss

Medicinsk tandvård är ett komplement till allmäntandvården. Du behöver remiss till några av våra kliniker, men inte till alla. Gå in på respektive kliniksida för att se vad som gäller för varje enhet.