För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Patienter glada över Folktandvården Stockholms speciella tandvårdsteam för seniorer.

Senast uppdaterad: 21 april 2020

Tandvård för seniorer

Lyssna

Vi arbetar för att alla i Stockholmsregionen ska ha ett stolt leende och våga öppna munnen när de vill. Ung eller gammal, var man än bor eller kommer ifrån. Bland annat har vi speciella tandvårdsteam som arbetar med seniorer och uppsökande verksamhet.

När du blir äldre, är drabbad av sjukdom eller har en funktionsvariation, så kan munhälsan snabbt försämras. Därför är det viktigt att du fortsätter hålla kontakt med tandvården. Vi kan hjälpa dig med dina tänder och munhälsa både inom vår allmäntandvård och medicinsk tandvård.

Seniortandvårdsteam i allmäntandvården

På många av våra kliniker inom allmäntandvården har vi team med extra utbildning i tandvård och munhälsa för äldre personer, så kallade seniortandvårdsteam.

Hög tillgänglighet

Alla våra kliniker – både inom allmäntandvården och medicinsk tandvård – har hög tillgänglighet. Du kan enkelt ta dig in i klinikernas lokaler med rullstol och rullator. På flera kliniker har vi även taklyftar och andra hjälpmedel för dig med en funktionsvariation.

Undantag

Kliniken i Spånga saknar hiss och ramp.

Medicinsk tandvård

På våra enheter för medicinsk tandvård tar vi hand om dig som har särskilda behov. Det kan till exempel vara tandvård som är direkt kopplad till den behandling du ska få inom hälso- och sjukvården. Här tar vi även emot dig med kroniska tillstånd som påverkar munhälsan eller din möjlighet att genomföra ett besök på vanlig allmäntandvårdsklinik.

Klinikerna inom Medicinsk tandvård finns på sjukhus eller sjukhem. På några av dessa kliniker kan du vid behov få behandling under lustgas och narkos. Vi har bred erfarenhet av tandvård för dig som är skör och sjuk. 

Uppsökande verksamhet

Vi arbetar även med uppsökande verksamhet till vissa grupper av seniorer och personer med funktionsvariationer som omfattas av tandvårdsstödet i Region Stockholm.

Uppsökande verksamhet innebär att du får ett personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun. Du får också råd om daglig munvård.

Din omvårdspersonal är med under besöket och får ta del av råden. De får även utbildning i munvård så att de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt även mellan våra besök.

Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna ett besök per år.

Rätt till särskilt stöd för tandvård

Vuxna får till stor del bekosta sin tandvård själva. För dig som är sjuk, senior eller har en funktionsvariation kan du i vissa fall ha rätt till ekonomiskt stöd från regionen för tandvård.

Sjukresor

Om du behöver vård eller behandling kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon, om det finns medicinska skäl. Det är den som ger dig vård som tar beslut om detta.

Du som har färdtjänst har alltid rätt till sjukresor med sjukresekort. Berätta att du behöver sjukresa när du bokar din tid, så bokar vi in sjukresan åt dig.
Sjukreseguiden