Publiceringsdatum: 17 augusti 2023

Att få lugnande inför behandling

Lyssna

40 procent av befolkningen känner någon form av oro inför ett tandläkarbesök. En del av våra vuxna patienter är mycket oroliga, men kan få bra hjälp med sedering och lustgas under behandling.

Eftersom vi vet att en hel del av våra vuxna patienter känner stark oro inför sitt besök så vill vi berätta lite mer om hur lugnande medicin fungerar. Det kan vara ett sätt för vissa patienter att minska en del av oron inför behandlingen. 

  • I Folktandvården kan du få lugnande med lustgas, Midazolam eller Oxazepam.
  • Midazolam ges i flytande form och sväljs 15 minuter innan behandlingen. Det fungerar lugnande och går ur kroppen på cirka två timmar.
  • Även Oxazepam och lustgas fungerar lugnande och passar bra vid längre, svårare behandlingar. Premedicinering har varit mycket uppskattat av våra mer oroliga patienter men få av våra patienter känner till att det finns att tillgå inom offentlig tandvård.
  • Att få lugnande kan innebära en extrakostnad för dig som vuxen patient.
  • Endast behandlare som har speciell kompetens i premedicinering får utföra behandlingen.

Kontakta din klinik om du har frågor kring lugnande medicin. De kan hjälpa dig att se över om du har möjlighet att få det för din behandling. 

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra kliniker:
Våra kliniker (folktandvardenstockholm.se)