Tandläkare hos Folktandvården Stockholm ger tips till patient hur man använder tandtråd.

Publiceringsdatum: 23 januari 2023

Försämrad tuggfunktion hos äldre riskerar undernäring

Lyssna

Att förlora sina tänder eller uppleva smärta vid tuggning kan hindra dig från att äta vad du behöver. Och sällan märker du den förlorade förmågan att tugga vissa livsmedel eftersom försämringen sker gradvis.

I Sverige har vi en åldrande befolkning. Tandhälsan hos äldre har över tid förbättrats och en allt större andel har kvar många av sina tänder hela livet. Behovet av tandvård är dock ofta stort bland våra äldre, särskilt de mest sköra.  

– Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten. Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition, säger Per Elgestad Stjernfeldt, ST-tandläkare Folktandvården Stockholm.

Att välja bort livsmedel sker ofta omedvetet 

I en ny studie fick äldre patienter själva skatta hur bra de kunde tugga. Alla deltagare beskrev en gradvis försämring av sin tandhälsa, men hade inte reflekterat över hur den försämrade tandhälsan påverkat deras tuggförmåga. De kände sig tvärtom nöjda och ansåg att de kunde äta allt de ville.  

Men när de sen fick frågan om de kunde tugga specifika livsmedel så svarade de ändå att de visst undvek flera typer av livsmedel, så som morötter och frukt. Insikten att de faktiskt gjort inskränkningar i sin livsstil, genom att välja bort svårtuggad mat, kom alltså först vid den specifika frågan. Studien visar därmed att många äldre tenderar att överskatta sin förmåga att tugga, och därmed riskerar att missa viktig näring i de livsmedel de väljer bort. 

Ta hjälp av tandvården  

Om du upptäcker att du har svårt att tugga viss mat är det bra om du tar kontakt med oss inom tandvården. Vi kan hjälpa dig med rehabilitering av tänderna och din tuggfunktion. 

Läs mer om seniorers tänder