Fråga oss
Fråga oss

Publiceringsdatum: 20 juni 2022

Samarbete för bättre munhälsa i utsatta områden

Lyssna

Tillsammans med En Frisk Generation når vi ut till föräldrar och barn, med information om hur man bäst sköter om sin mun.

Generellt sett är tandhälsan hos barn och unga här i Stockholms län mycket bra. Men de stora skillnaderna mellan olika områden visar att vi behöver nå ut med mer information till föräldrar och barn där det behövs som mest. Därför förnyar vi samverkan med En Frisk Generation.

Under covid-19-pandemin har samarbetet haft uppehåll men är nu igång igen med förnyad kraft, säger vår nya projektledare, Houda Bahri. 

Houda håller även i själva tandskolan för barn och ungdomar och deras föräldrar. Hon berättar varför det är viktigt med god munhälsa och ger tandborsttips på ett enkelt och lättsamt sätt med målet att informera, inspirera och engagera. 

Förutom det nationella samarbetet med Generation Pep inledde Folktandvården Stockholm under 2019 även ett samarbete med En Frisk Generation i syfte att nå ut bättre till Stockholms utsatta områden. Den ideella föreningen verkar mot trenden om ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. 

Bakgrund

Det är sedan länge känt att socioekonomiska villkor har stor betydelse för barn och ungas tandhälsa. Det är idag stora skillnader i tandhälsan mellan olika geografiska områden inom Stockholm, visar Tandhälsorapporten 2021 från Tandvårdsenheten, en sammanställning av tandhälsan hos länets barn. Jämförelsen inkluderar även tandhälsan i övriga Sverige. Tandvårdsenheten är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm. 
Här kan du läsa hela Tandvårdsenhetens rapport