Publiceringsdatum: 22 april 2022

Mer fossilfritt i Folktandvården

Lyssna

Under 2021 har vi på Folktandvården Stockholm arbetat vidare för god och jämlik tandvård, klimatsmart och resurseffektivt arbete och ett hållbart arbetsliv.

Vår senaste hållbarhetsrapport visar att vi minskar vår resursanvändning och klimatpåverkan genom hållbara arbetssätt, ny teknik, cirkulära flöden och hållbar konsumtion.

Målet är:

 • kariesfritt
 • avfallsfritt
 • fossilfritt
 • transportfritt
 • utsläppsfritt

Engångsmaterial i plast, som handskar och förkläden, utgör en betydande del av Folktandvårdens klimatpåverkan och under 2021 har vi haft stort fokus på att hitta och använda fler biobaserade och resurssnåla alternativ.

Exempel på klimatsmart och resurseffektivt arbete 2021:

 • Den totala klimatpåverkan från aktiviteter vi följt minskade med över 20 procent jämfört med 2018.
 • Vi ökade andel fossilfria produkter där över  90 procent av tandborstarna, 67 procent av stora förkläden, 40 procent av salivrören och 77 procent av salivsugarna var biobaserade.

resursförbrukning-bild1.png

Utmaningar och möjligheter

 • Vår elförbrukning ökade med 18 procent jämfört med 2016 så där har vi en utmaning. Samtidigt har digitalisering av till exempel påminnelser, patientinformation och kallelser gett mer transportfria och avfallsfria arbetssätt.

God och jämlik tandvård

Vårt främsta hållbarhetsmål är fortsatt att arbeta för att behålla och förbättra munhälsan hos invånarna i Stockholm. Den miljövänligaste fyllningen är ju den som inte behöver göras. Under 2021 hade till exempel andelen kariesfria 19-åringar ökat från 34,9 procent till 40,7 procent. Vi har också haft stort fokus på forskning, ny teknik och utveckling. Under året öppnade till exempel vår digitala klinik Folktandvården Online och 25 procent av tandavtrycken skickades digitalt.

Bilder på de globala mål som god och jämlik tandvård bidrar till.

Så kan du bidra

Ett enkelt tips till dig som vill bidra till FN:s mål hållbar konsumtion och produktion är att köpa mer klimatvänliga tandborstar, använda miljömärkt tandkräm, snåla med vattnet och se till att källsortera tuben efteråt.

Några exempel är:

 • Tandborstar av bambu eller sockerbaserad plast
 • Tandborstar av återvunnet material
 • Tandkräm märkt med Svanen eller Bra miljöval

Läs mer om vårt arbete kring hållbar utveckling och vårt tredje fokusområde; hållbart arbetsliv.